Boer+over+het+hoofd+gezien+bij+Regionale+Energie+Strategie
Nieuws
© DEcAB

Boer over het hoofd gezien bij Regionale Energie Strategie

In de plannen voor de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategie (RES)-regio's wordt te weinig rekening gehouden met de landbouw en het sociale karakter. Dat zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema.

De RES-regio's moeten voor komende zomer een conceptbod indienen bij de overheid. Na toetsing en terugkoppeling is de planning dat er over ruim een jaar een definitief plan per regio op tafel ligt.

ZLTO roept de stuurgroepen van de zeven RES-regio's binnen het ZLTO-werkgebied op om de boeren en tuinders niet over het hoofd te zien. 'Het is vooral een overheidsfeestje van gemeenten, provincies en waterschappen', zegt Hoeksema. 'Ik vind het onbegrijpelijk dat er vooral over, in plaats van met grondeigenaren gepraat wordt.'

In een persbericht zet de belangenorganisatie deze week uiteen wat de wensen zijn. Daarbij richt ZLTO zich op drie pijlers. 'De eerste is het feit dat in de discussie over waar windmolens en zonnepanelen geplaatst zouden moeten worden, niet of nauwelijks gekeken wordt naar de landbouwkundige structuur', licht de ZLTO-bestuurder toe.

Aan de bel trekken

'Ecologie staat wel op de radar, maar de agrarische hoofdstructuur komt pas bij de stuurgroepen in beeld als wij aan de bel trekken. Dat doen we nu dus ook nadrukkelijk', laat Hoeksema weten.

Mondjesmaat gaat het beter en worden de boerenbelangen in kaart gebracht. Hoeksema: 'Zo nemen de gemeenten in de Regionale Energie en Klimaat Strategie Midden-Brabant in hun plannen de voorwaarde op dat zonneparken in principe niet in agrarisch gebied mogen komen. Ze kijken eerst naar de kwaliteit van de landbouwgrond.' Ook moet ZLTO om advies worden gevraagd. 'We krijgen er langzaam maar zeker meer grip op.'

Sociale karakter van energie-initiatieven

Het tweede aandachtspunt van ZLTO is het sociale karakter van de energie-initiatieven. 'De opwekking van duurzame energie dient sociaal te zijn, dat betekent dat de lusten en lasten in de omgeving van een project evenwichtig zijn verdeeld. Dit vinden wij heel belangrijk.' Denk aan de oprichting van coöperaties of samenwerkingsverbanden tussen boeren en burgers.

• Lees wat er nog meer verscheen over de Regionale Energie Strategie


De laatste wens van ZLTO is dat gemeenten meer gaan samenwerken. De opgave wordt volgens Hoeksema niet als één gezamenlijke taak gezien, waardoor er dus een enorme versnippering ontstaat van projecten in de regio.

'Gemeenten lijken vooral op het gebied van zonne-energie niet bereid om de regionale opgave leidend te maken en hier bestuurlijk in samen te werken. En dat is nu juist de bedoeling van de RES.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  70 %
Meer weer