Glastuinbouw+Nederland+zoekt+compensatie+voor+stroomtaks
Achtergrond
© Thierry Schut

Glastuinbouw Nederland zoekt compensatie voor stroomtaks

Grote, maandenlange inspanningen ten spijt is het Glastuinbouw Nederland en haar lobbypartners niet gelukt om de verhoogde ODE-heffing voor 2020 van tafel te krijgen. Voorzitter Sjaak van der Tak reageert teleurgesteld, maar strijdbaar: 'De geboden mogelijkheden voor 2021 zullen we volop benutten.' De advocaten staan al klaar.

Glastuinbouw Nederland trok de afgelopen maanden alles uit de kast in haar strijd tegen de exorbitante verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en vooral stroom. Ook lobbypartners Greenports Nederland, Rabobank, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) streden dapper mee.

Een door 1.500 gedupeerde telers ondertekende petitie die voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland aanbood aan de Kamercommissie Financiën, vormde het klapstuk. Het mocht allemaal niet baten. De verhoogde stroomtaks is vanaf dit jaar onverkort ingevoerd.


Impactanalyse

Beleidsspecialist Energie & Klimaat Rob van der Valk van Glastuinbouw Nederland vertelt wat er nu te gebeuren staat: 'Naar aanleiding van de Kamermoties wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een impactanalyse gemaakt van de gevolgen van de ODE.'

Het ministerie van LNV wil samen met Glastuinbouw Nederland werken aan een oplossing

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland

De politiek onderzoekt daarnaast welke alternatieven er zijn in de tariefstelling van de ODE, zegt Van der Valk. 'Dit om de extreme kostenstijging als gevolg van de stroomheffing te beperken. Dit moet leiden tot alternatieven voor de ODE 2021 die voor de zomer dit jaar uitgewerkt moeten zijn.'

Harde realiteit

Tot het laatste moment is overleg gevoerd met de ministers en directeuren-generaal van LNV, EZK en Financiën, schetst de energiespecialist. Landbouwminister Carola Schouten gaf onlangs nog aan er alles aan te doen om met de sector tot een oplossing te komen. De harde realiteit is dat de ODE-tarieven blijven staan.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de ODE-tarieven in de Miljoenennota 2020 zijn vastgelegd en als gevolg daarvan wettelijk in werking zijn getreden per 1 januari 2020, stelt Van der Valk. 'De belastingplicht is daarmee wet en niet meer te bestrijden. Ook ministeries kunnen hier niet omheen.'

Ruimte voor aanpassing

Het is weliswaar niet gelukt om de maatregelen voor 2020 nog terug te draaien, maar Glastuinbouw Nederland ziet volop mogelijkheden om de zaken voor 2021 en de jaren daarna te wijzigen. 'In de Kamerdebatten heeft de staatssecretaris die mogelijkheid aangegeven. Ook de moties in zowel de Tweede als de Eerste Kamer geven ruimte voor aanpassing', zegt Van der Tak.

'Het ministerie van LNV wil samen met Glastuinbouw Nederland werken aan een oplossing. Ondernemers moeten nu door de hele zure appel heen bijten. Dat is lastig en dat onderkennen we ten zeerste. Een acceptabele uitkomst zat er voor 2020 niet in, maar dat is wel de inzet voor de komende jaren.'

Glastuinbouw Nederland zoekt bij de besprekingen over het tarief voor 2021 ook naar eventuele mogelijkheden om de stijging van 2020 alsnog te compenseren. Van der Valk kan niet zeggen hoe dit concreet vorm krijgt. 'Daar kan niet op vooruitgelopen worden. In het verleden zijn er weleens tijdelijke tariefaanpassingen gedaan in de belasting ter compensatie. Daar wordt hier op gedoeld.'

Bezwaarschrift

Voor de korte termijn resteert alvast een bezwaarprocedure. Glastuinbouw Nederland heeft hiervoor een advocatenkantoor ingeschakeld. Het gaat dan om een bezwaarschrift en de juridische afhandeling daarvan in samenspraak met de energiebedrijven.

Het advocatenkantoor dient ook ter ondersteuning van de inzet van Glastuinbouw Nederland naar 2021. 'Ook hier geldt dat het tarief is wat het is. Deze procedure is wel een extra drukmiddel voor de afspraken voor de lange termijn', benadrukt Van der Tak.

Bezwaar maken

Formeel zijn het de energiebedrijven, als ODE-belastingplichtigen, die bezwaar moeten aantekenen bij de Belastingdienst. Maar ondernemers kunnen bij hun energiebedrijf ook zelf bezwaar maken tegen de factuur. 'Dat is een individuele keuze van de ondernemer.'

Het bezwaar moet dan ook gespecificeerd zijn naar de eigen bedrijfssituatie. Die bezwaren kunnen ook worden toegestuurd naar de Belastingdienst, als reactie op de verhoogde ODE-heffing. De ingediende bezwaren kunnen door het advocatenkantoor worden verzameld en als extra bewijslast door de sector worden meegenomen aan de onderhandelingstafel voor 2021.

Doekje voor het bloeden

Voorzitter Tom van Wijk van LTO-vakgroep Paddenstoelenteelt is blij met de stappen die de sector zet. 'Monitoring, wat de politiek nu doet, klinkt als een doekje voor het bloeden. Wij hopen uiteraard op aanpassing van de heffingsstructuur.'

Van Wijk schetst dat ook in de champignonteelt vele tienduizenden euro's gemoeid kunnen zijn met de stroomtaks. 'Ik hoor van plukkers die 50.000 euro extra kwijt zijn en een grote champignonsnijder vertrouwde mij toe een ton extra te moeten bijleggen. Daarmee is het bestaansrecht van sommige bedrijven in het geding.'

Glastuinbouw Nederland bevestigt dit beeld. 'Ja, die voorbeelden zijn er helaas', zegt Van der Valk.

Telers en verwerkers koelen op jaarbasis 600 miljoen kilo fruit op Nederlandse bodem.
Telers en verwerkers koelen op jaarbasis 600 miljoen kilo fruit op Nederlandse bodem. © Studio Kastermans

NFO: 'Koelen van fruit gaat duizenden euro's extra kosten'
De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) schaart zich achter de inspanningen van Glastuinbouw Nederland om de verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en stroom voor 2021 ongedaan te maken. NFO-beleidsmedewerker Herman Bus: 'Wij zien dat deze problematiek voor fruittelers weliswaar minder grote gevolgen heeft dan in de glastuinbouw, maar dat de verhoging voor ondernemers evengoed ettelijke duizenden euro's extra kan kosten.' Fruitteeltbedrijven maken hogere stroomkosten voor het koelen van hun fruit. Op jaarbasis gaat het om 600 miljoen kilo op Nederlandse bodem, vooral hardfruit: appels en peren. Om te verduurzamen, leggen ondernemers zonnepanelen op de daken van hun bedrijf. Maar dat kost veel tijd en geld. Ondertussen zijn de tariefsverhogingen in 2020 voor de ODE-taks al een feit. Vooral middelgrote verbruikers vanaf 50.000 kilowattuur worden hierdoor getroffen, duidt Bus. 'Onder hen zitten bedrijven die met hun verbruik al vroeg in het jaar in deze derde staffel terechtkomen en daar de rest van het jaar in zitten. Dit is juist de staffel waar de grootste tariefswijziging van de ODE nu plaatsheeft.' Telers in deze groep betaalden 7,40 euro per megawattuur in 2019. Dit jaar wordt dat 20,50 euro per megawattuur. Voor deze fruittelers betekent dit een stijging van maar liefst 177 procent. 'Als we dit op jaarbasis doorrekenen, betekent deze stijging dat een fruitteler die 120.000 kilowattuur uit het net geleverd krijgt, in 2020 1.956 euro meer aan energiebelasting en ODE betaalt in vergelijking tot 2019. Bovendien zijn de marges in de fruitteelt al jaren laag.'

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer