CO2%2Dreductie+opgenomen+in+SDE%2B%2B
Nieuws
© Nieuwe Oogst

CO2-reductie opgenomen in SDE++

Het kabinet trekt dit jaar 5 miljard euro uit voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). De eerste ronde van de regeling wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Nieuw is dat ook CO2-reducerende maatregelen in aanmerking komen.

Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. CO2-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. De verbreding van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt het mogelijk dat naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie.

Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990.


De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd.

Onrendabele top

Technieken worden in de SDE++ gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Projectontwikkelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de 'onrendabele top'. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het correctiebedrag).

De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is 300 euro per ton CO2. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen wel aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.

Nieuwe technieken

Een aantal nieuwe technieken worden in 2020 toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen.

Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CCS zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.

Van SDE+ naar SDE++

Met de openstelling in het najaar van 2020 wordt een eerste stap gezet voor de verbreding van de SDE+ naar de SDE++, maar de verbreding is hiermee nog niet afgerond. Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie, kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen.

Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Om de benodigde inbreng van bedrijven mee te kunnen nemen, wordt een marktconsultatie gehouden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 8°
  10 %
 • Maandag
  27° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  0 %
Meer weer