Texel worstelt met duurzame energieambities en landschap

Wethouder Hennie Huisman-Peelen (VVD) van Texel zit in een spagaat. Aan de ene kant zijn er de duurzame energieambities op het eiland, aan de andere kant is er het gewaardeerde Texelse landschap. Omdat veel technieken dat landschap aantasten, hoopt de bestuurder dat er extra ruimte komt voor alternatieven methoden.

Texel+worstelt+met+duurzame+energieambities+en+landschap
© Evalien Weterings

Woensdag 26 februari schaarde een meerderheid in de raad zich achter de beleidsnotitie 'Texel zelfvoorzienend en duurzaam'. Doel is om vanaf 2030 niet langer afhankelijk te zijn van fossiele brandstof of energie van het vasteland.

'Eigenlijk zijn we daar al veel langer mee bezig', stelt Huisman, die onder meer duurzaamheid en innovatie in de portefeuille heeft. 'Vanaf 2007 staat dit onderwerp hier al op de politieke agenda.'

5 procent duurzaam

De ambitie om al in 2020 zelfvoorzienend te zijn, is lang niet gehaald. Slechts 5 procent van alle energie wordt duurzaam opgewekt op het eiland.

Dat alleen bewezen technieken meetellen, is voor ons struikelblok

Hennie Huisman-Peelen, VVD-wethouder op Texel

'Het Deense Samsø was ons lichtend voorbeeld. Dat eiland is er in korte tijd in geslaagd energieneutraal te worden. Een Texelse delegatie ging daar op bezoek en kwam enthousiast terug. Nadat we op het eiland hadden besloten een soortgelijke koers te varen, zijn eigenlijk alle voorstellen voor duurzame energie gesneuveld.'

Spanningsveld

Dat is volgens Huisman het terugkerende spanningsveld op Texel. 'Onze ruimte is beperkt, omdat we naast woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en recreatie voldoende landbouwareaal willen houden. We hebben geen directe buren, dus grond is schaars. Areaalverlies drijft de grondprijs verder op.'

• Lees ook: Kaasboer Texel: 'Energieambities leiden tot paniekvoetbal'

Texel trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. Die komen vooral voor het landschap, weet de wethouder. 'Dat is het kapitaal van ons eiland en daar moeten we dus zuinig op zijn. Windturbines en zonneparken tasten het aanzicht aan. Daarom is een deel van de bevolking fel tegen. Anderen willen juist ook de duurzame ambities waarmaken en wel stappen maken. Door die verdeeldheid lukt het niet of nauwelijks om energieprojecten van de grond te krijgen.'

Regionale Energie Strategie

Texel maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord, waarbij Huisman in het gemeentelijk overleg sinds kort als voorzitter acteert.

'We werken goed samen en er is begrip bij de andere gemeenten voor de speciale positie van Texel. Het Rijk heeft ons voor een pittige opdracht gesteld. Dat geldt zeker voor Texel. Vooral het feit dat alleen bewezen technieken mogen worden meegerekend, dus zon en wind, is voor ons een struikelblok.'

Windturbines

Tot voor kort mocht Texel geen windturbines plaatsen van de provincie. 'In de nieuwe coalitie is daarvoor iets meer ruimte. Nu geldt er nu een opstelling van 'nee, tenzij'. Toch gaat zoiets in de praktijk ook niet heel snel. Mede daarom zetten we in onze beleidsnotitie eerst scherp in op energiebesparing, met maatregelen om huizen en bedrijven beter te isoleren', zegt de wethouder.

'Daarnaast mikken we op het plaatsen van zonnepanelen op daken. We willen de bevolking daarvoor een aantrekkelijke rentevrije lening aanbieden en hebben daar 2 miljoen euro voor gereserveerd.'

Minder weerstand

Uit diverse werksessies op het eiland met belanghebbende organisatie en burgers proeft Huisman dat de weerstand tegen windenergie iets afneemt. 'Jonge agrariërs zijn juist voor, om de aanleg van zonneparken te vermijden. Windturbines nemen minder ruimte in dan de aanleg van zonnepanelen op land.'

Verder wil de wethouder nieuwere technieken zoals aardwarmte, getijden- en golfslagenergie en waterstof niet vroegtijdig afwijzen. 'Zeker omdat ze door onze geografische ligging interessant kunnen zijn. De ontwikkelingen gaan snel. Nieuwe inzichten kunnen ook tot andere sporen leiden, waarbij zelfs kernenergie, bijvoorbeeld met thorium, serieus worden onderzocht. Hoewel ik zo'n kerncentrale niet op Texel gebouwd zie worden, zijn er in RES-verband misschien wel mogelijkheden.'

Vertraging

Een extra argument om iets meer tijd te nemen, is volgens Huisman dat netbeheerder Liander tot 2023 geen grote aanpassingen aan de infrastructuur kan doen. Dat betekent dat grootschalige zon- of windprojecten op voorhand al vertraging oplopen, stelt de wethouder.

'Ook zonnepanelen op daken van bedrijven worden geremd door een gebrek aan capaciteit op het stroomnet. Om te voorkomen dat goede initiatieven stranden, blijven we met Liander in gesprek om zicht te houden op wat er speelt en wat er moet gebeuren.'

Realisme

Huisman pleit daarom voor realisme. 'Het lijkt nu meer een kwestie van forceren. De urgentie wordt zo hoog opgeschroefd dat we misschien wel een verkeerde weg inslaan, die onomkeerbaar is. Zelf houd ik graag alle opties open, ook de technieken die zich misschien minder hebben bewezen, maar die wel degelijk potentie hebben.'

Plan voor zonnepark in duinrand bij De Koog
De gemeenteraad van Texel beslist in maart over het initiatief van Ecorus voor een zonneakker van 17 hectare in de duinrand bij De Koog. Een deel van het eiland, waaronder LTO Noord, is mordicus tegen, zegt wethouder Hennie Huisman, die hoopt dat het plan toch een eerlijke kans krijgt. Het zonnepark zou 20 procent van de totale energie voor Texel kunnen opwekken. 'Het is schrale landbouwgrond, een perceel dat tot voor kort bos was. Het ligt redelijk verscholen. Van alle plannen is dit een van de minst slechte. We kunnen niet alles tegenhouden en moeten toch een keer een begin maken met het opwekken van duurzame energie, waarover we in 2007 zelf al zijn begonnen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  50 %
 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
Meer weer