LTO+Noord+start+debat+over+%27gele+velden%27
Nieuws
© Dirk Hol

LTO Noord start debat over 'gele velden'

LTO Noord wil samen met de leden aan burgers laten zien dat ze een middel als glyfosaat alleen inzetten als alternatieven ontbreken.

De organisatie start een debat om de negatieve aandacht rond de 'gele velden' dit voorjaar te voorkomen. In de berichtgeving hierover zegt Jaap van Wenum dat LTO Noord ziet dat het gebruik van glyfosaat maatschappelijk onder druk staat. 'Als sector zijn we hier niet blind voor.'

Van Wenum is voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw en lid van het algemeen bestuur van LTO Noord. Hij stelt dat telers waar mogelijk het gebruik van glyfosaat moeten beperken en de voorkeur geven aan mechanische onkruidbestrijding.

Middel voor toekomst behouden

'Alleen dan kunnen we het middel mogelijk voor de toekomst behouden. Dat is van groot belang voor onder andere de bestrijding van probleemonkruiden als kweekgras, die anders niet of nauwelijks klein te krijgen zijn', zegt Van Wenum.

LTO vindt dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd moet blijven op de onafhankelijke wetenschappelijke risicobeoordeling van instituten als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Volgens deze instanties heeft glyfosaat een relatief lage milieulast en is het gebruik volgens de voorschriften veilig voor mens, dier en milieu.


De aanpak van LTO Noord in relatie tot de 'geleveldendiscussie' loopt volgens Van Wenum langs twee sporen. 'Aan de ene kant willen we met en tussen leden kennis delen over alternatieven voor glyfosaat. Aan de andere kant willen we burgers duidelijk maken welke zorgvuldige afwegingen ondernemers maken bij gebruik van glyfosaat. Dat doen we met feiten en door burgers mee te nemen in de overwegingen en ervaringen van telers.'

Verkenning praktische alternatieven

LTO Noord verkent nu onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van 'Vruchtbare Kringloop Overijssel' en 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek' ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen. Met hulp van velddemo's worden ervaringen en bevindingen met mechanisch onderwerken van vanggewassen eventueel online gedeeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer