Jongeren in Duin- en Bollenstreek actief gesteund

De Greenport en de Economic Board in de Duin- en Bollenstreek hebben onlangs een economische deal gesloten. Het betekent het startsein voor de businesscase 'Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy', waarbij met name agrarische jongeren op constructieve ondersteuning mogen rekenen.

Jongeren+in+Duin%2D+en+Bollenstreek+actief+gesteund
© Greenport Duin en Bollenstreek

In de ondertekende exploitatieovereenkomst is een belangrijke rol weggelegd voor de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB). De AJDB gaat een plan van aanpak gaat opstellen voor de komende jaren. Voorzitter Mark Hulsebosch is blij met de aandacht voor de jongeren die werkzaam zijn de bollensector.

Het jongerennetwerk hield in de zomer van 2019 een bijeenkomst waarvoor allerlei belanghebbenden werden uitgenodigd. 'Samen met de Greenport hebben we een lijst met actiepunten opgesteld. Sindsdien hebben we elke maand sprekers uitgenodigd om hun inbreng tijdens de startbijeenkomst nog eens nader toe te lichten', aldus de AJDB-voorzitter.

Publieke debat

De Greenport steunt het nieuwe jongerennetwerk actief. Programmamanager Andries Middag: 'We vinden dat belangrijk, omdat deze club de toekomst is van de streek. Ze laten zich sinds kort wat meer horen in het publieke debat.'

Het is goed om ideeën over de rol van de bollensector in de streek uit te wisselen

Mark Hulsebosch, voorzitter Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek

De bedoeling is dat dit vaker gaat gebeuren, stelt Middag. 'Wij helpen ze daarbij en brengen ze ook op het spoor van andere partijen die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Ons doel is om zo ondernemers en medewerkers van de toekomst in hun kracht te zetten.'

Goede opkomst

In het AJDB zitten, behalve primaire ondernemers, ook potentiële bedrijfsopvolgers en jonge mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector. Hulsebosch: 'We hebben zo'n tachtig leden. Elke bijeenkomst hebben we een goede opkomst, door de laagdrempelige opzet.'

Binnen de AJDB is een werkgroep gevormd die zich bezighoudt met de positionering van de bollenteelt, met onderwerpen als imago, onderwijs en ruimte. 'Er gebeurt al veel op die vlakken, maar bijvoorbeeld de imagocampagne kan zeker nog extra schwung gebruiken', zegt Hulsebosch. 'We willen nog meer aan de buitenwereld laten zien wat we doen en waarom we dat doen.'

Goed perspectief

Zelf zit Hulsebosch in een overnameproces om op termijn het bedrijf van zijn vader en twee ooms voort te kunnen zetten. 'Een goed perspectief voor de sector is daarin medebepalend. En daaraan kan ik vanuit de agrarische jongeren alvast een bijdrage leveren.'

De AJDB-voorzitter vindt dat jongeren op het vlak van technologie nog meer openstaan voor innovaties. 'We geloven echt in de automatiseringsslag die nog gemaakt kan worden. Met precisielandbouw kunnen we de sector verder verduurzamen, ook omdat we daarmee minder middelen hoeven te gebruiken.'

Vernieuwingsslag

Vroeger werd er ook al veel geïnnoveerd, maar de sector staat nu voor een nieuwe vernieuwingsslag, stelt de jonge tuinbouwvoorman. 'Er is steeds meer software beschikbaar, die een inkijk geeft in combinatie met geavanceerde meetapparatuur om processen adequaat te volgen. Daardoor kunnen ondernemers veel scherper sturen. Die ideeën werden ook gevoed tijdens de inleidingen die we de afgelopen maanden hebben gehoord.'

Met de economische deal raakt de AJDB ook in gesprek met overheden. 'Het is goed om onze ideeën over de rol van de bollensector in de streek uit te wisselen. Uiteindelijk moeten we met elkaar bijdragen aan oplossingen voor de regio. Wij werken nu aan ons deel van het verhaal.'

Open karakter

Hoofddoel is het open houden van het buitengebied. 'Die openheid bepaalt het karakter van de streek en maakt deze aantrekkelijk, bijvoorbeeld voor toeristen. Daarom is het zaak een rendabele bollenbranche overeind te houden. Het is nodig om een bepaald kritisch vermogen te behouden, ook voor de toeleveranciers in de hele keten', stelt Hulsebosch.

Voorzitter Kees van der Zwet van de Greenport, tevens wethouder in Lisse, is blij met de deal. 'Het draagt bij aan het versterken van de economische prestaties van de regio. Belangrijke factor hierin is de openheid van het buitengebied, die wordt gewaarborgd door de agrarische sector. Daarom staat in de deal de ondersteuning van de sector centraal, en het versterken en toekomstbestendig maken hiervan.'

Creativiteit

De partners in de deal stellen middelen beschikbaar om de innovatiekracht en creativiteit van de nieuwe generatie te stimuleren. Van der Zwet: 'De jongeren bepalen immers de toekomst. Samen met hen wordt stevig ingezet op onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs en toerisme.'

Directeur Lars Flinkerbusch van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek zegt het geweldig te vinden om te zien hoe de nieuwe generatie de handschoen oppakt. 'Concreet gaat deze exploitatieovereenkomst leiden naar een beter functionerend netwerk van jongeren in de regio. Onder andere met onderzoeksprojecten voor de uitstraling van onze Greenport en een goede verbinding met het toerisme.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer