Nieuwe manager Greenport Duin- en Bollenstreek

Andries Middag verruilde deze maand zijn baan als regiomanager bij LTO Noord voor die van programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek. Hij ziet vele uitdagingen bij het overeind houden van de bloemen- en bollenteelt in de streek.

Nieuwe+manager+Greenport+Duin%2D+en+Bollenstreek
© Greenport Duin en Bollenstreek

Wat trok u in deze baan?

'Ten eerste het feit dat de greenport een samenwerkingsverband is van ondernemers, onderwijs, onderzoekers en overheid, nog sterker dan bij LTO Noord het geval was.

Op sommige plekken moeten we kiezen tussen woningen of bollen

Andries Middag, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

'Verder zie ik een persoonlijke uitdaging in de opgaven die er liggen voor de Duin- en Bollenstreek. Denk aan behoud en verbetering van bodem- en waterkwaliteit, verkaveling, bereikbaarheid van percelen, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook een uitdaging is de vraag of alle betrokkenen weten samen te werken aan oplossingen en of het lukt maatschappelijk draagvlak en waardering te houden.'

Wat valt er meer te zeggen over die opgaven?

'We moeten op veel plaatsen snel stappen zetten om de verkaveling te verbeteren. En we zijn tot nog toe gezegend geweest met voldoende beschikbaar zoetwater, maar dit is geen zekerheidje in de toekomst. Met het oog op aankomende beperkingen in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen weet je dat er werk aan de winkel is.

'Door de economische voorspoed neemt ook de ruimtelijke druk toe. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is ervoor om te waken over een goed teeltareaal, maar we weten ook dat we in sommige gebieden moeten kiezen tussen woningbouw of productieareaal.'

Blijft de bollenteeltsector in deze regio altijd op de kaart staan?

'De bedrijven zijn gemiddeld klein. Daardoor hebben we hier nog veel ondernemers. De verwachting is dat velen de komende tien jaar stoppen, mede vanwege hun leeftijd. Het is belangrijk voor het ecosysteem dat er voldoende aanwas van binnen én van buiten de regio binnenkomt. Als we er niet in slagen onze buitenlandse arbeidsinzet in stand te houden, zijn verdergaande automatisering en mechanisatie een oplossing.'

Bij buitenlandse arbeid hoort het dilemma van huisvesting. Hoe pakt de greenport dat aan?

'Voor iedereen is duidelijk: we moeten snel werk maken van meer en betere huisvesting. Politiek en maatschappelijk leidt dit tot weerstand, omdat er al woningnood is voor andere groepen. Het helpt als je beter kunt uitleggen dat het vlot trekken van de migrantenhuisvesting direct bijdraagt aan meer woonvoorzieningen voor andere doelgroepen. Nu ligt dit dossier grotendeels op het bord van uitzendbureaus. Het zou beter zijn als een meer neutrale partij als de greenport deze kar gaat trekken.'

Wat zijn uitgesproken kansen?

'De Duin- en Bollenstreek heeft een enorm natuurlijk en maatschappelijk kapitaal. Dit gebied is in het voorjaar een magneet voor toeristen. Telers kunnen hier met nieuwe concepten ook hun voordeel mee doen. Bijvoorbeeld door nauwer samen te werken met toeristische partners of door zelf invulling te geven aan agrotoerisme. Ook in de zomer liggen er met de stijgende belangstelling voor de dahlia nog nieuwe mogelijkheden.

'Van oudsher zit hier veel kennis van het vak. We hebben korte lijnen naar de omliggende steden en die positie levert ook kansen op als het gaat om het toeristisch-recreatief gebruik van de streek.'

Ziet u nog teelttechnische kwesties?

'Een aandachtspunt is de bovengemiddelde snelheid van afbraak van organisch materiaal, doordat er veel kalk in de bodem zit.

'Er zijn verschillende mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid en -biodiversiteit te verhogen, maar die worden nog niet in volle breedte toegepast. Zoals het nog preciezer timen en doseren van welke middelen je wanneer en op welke manier inzet. Voldoende beschikbaarheid van data gaat ons daarbij helpen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer