Schouten+wil+geen+vergunning+voor+beweiden+en+bemesten
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten wil geen vergunning voor beweiden en bemesten

Landbouwminister Carola Schouten gaat er nog steeds vanuit dat er voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig is. Dat schrijft ze in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het advies over weiden en bemesten van de commissie-Remkes.

De commissie-Remkes gaf eind vorig jaar aan dat voor het weiden van vee geen vergunningplicht aan de orde is. Reden: het gunstige effect van het weiden van vee voor de stikstofdepositie, ten opzichte van het houden van de dieren op stal. Ook voor bemesten is volgens de commissie, uitzonderingen daargelaten, in beginsel geen vergunning nodig.

Schouten benadrukt in haar brief nogmaals dat het advies van Remkes aansluit bij de inzet van het kabinet om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken. De inzet van het kabinet wordt gedeeld door de provincies. Wel zullen de uitzonderingen in beeld worden gebracht. Het gaat daarbij om situaties waar het grondgebruik structureel is veranderd, door specifieke bedrijfssituaties.

Raad van State heeft rechtskracht

Wel erkent Schouten dat uitspraken van de Raad van State rechtskracht hebben. Deze leggen uiteindelijk meer gewicht in de schaal dan het advies van de commissie-Remkes om beweiden en bemesten in 2020 niet vergunningplichtig te laten zijn.

In haar antwoord aan de Kamer gaat ze in op een vraag over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland op 19 december 2019. De rechtbank vindt dat een uitzondering op de vergunningplicht niet mogelijk is op grond van het vonnis van de Raad van State.

Volgens Schouten ging het om een uitspraak zonder zitting. 'Na een vereenvoudigde behandeling van de beroepszaak is daartegen verzet mogelijk', aldus de minister.

Rijk en provincies in verzet

De provincies en het Rijk hebben dan ook samen besloten om in verzet te gaan. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben inmiddels verzet aangetekend tegen de uitspraak, met het oog op het alsnog inbrengen van een door de rechtbank mee te wegen inhoudelijke zienswijze. In die zienswijze worden ook de bevindingen van Remkes betrokken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 3°
  10 %
 • Zondag
  5° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
Meer weer