Kabinet+stopt+125+miljoen+euro+in+natuurcompensatie
Nieuws
© Dirk Hol

Kabinet stopt 125 miljoen euro in natuurcompensatie

Het kabinet trekt 125 miljoen euro uit voor een 'natuurbank'. Met dit geld kan gericht compensatienatuur worden aangelegd. Ter compensatie van projecten van het Rijk en waterschappen die een groot openbaar belang hebben, zoals wegen of watergangen.

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt. Daarnaast komt nog eens 125 miljoen euro beschikbaar voor terreinbeherende organisaties, voor natuurherstel en -verbetering.

Er wordt een regeling ingesteld waarmee terreinbeherende organisaties, in samenspraak met provincies, gericht geld kunnen aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de stikstofgevoeligheid van de natuur en die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen.

Natuurherstelmaatregelen

Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor financiering, zijn bijvoorbeeld het versnellen en waar nodig intensiveren van natuurherstelmaatregelen, het nemen van maatregelen in de waterhuishouding in en rondom natuurgebieden, het versneld inrichten van reeds verworven natuurgronden, het verwerven van 'sleutelhectares' om versnippering van natuur tegen te gaan en robuuste ecologische verbindingen te realiseren, en het behalen van doelen rond de Kaderrichtlijn Water.

De maatregelen moeten helpen de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofdepositie en stappen te zetten richting een goede staat van instandhouding van de natuur. In overleg met provincies moet worden zekergesteld dat de voorgestelde maatregelen aanvullend zijn op bestaande plannen en het gebiedsproces.

Het totale bedrag van 250 miljoen euro was al gereserveerd in de najaarsbegroting.


Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer