Janssen%3A+%27Landbouw+Collectief+komt+er+telkens+sterker+uit%27
Nieuws
© Johan wissink

Janssen: 'Landbouw Collectief komt er telkens sterker uit'

POV-voorzitter Linda Janssen is blij dat het Landbouw Collectief weer aan tafel kan met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. 'We houden met elkaar steeds beter de focus op de bal. We komen er telkens sterker uit.'

Ongepaste toon en slecht getimed, zegt Janssen over de brief die Farmers Defence Force stuurde naar Rutte en Schouten. Die brief was woensdagmiddag voor beide bewindslieden aanleiding om per direct alle overleg op te schorten tot FDF excuses maakte. Dat gebeurde woensdagavond. De gesprekken worden vrijdag hervat.

'We zitter er goed in', vervolgt Janssen. Zij verwacht niet dat de gesprekken direct leidden tot een overeenkomst, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat er wel weer stappen zullen worden gezet.

Discussie over ammoniak

Belangrijkste punt van discussie voor de POV is op dit moment de vraag van wie het ammoniak is van de bedrijven die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Het ministerie claimt dat, terwijl de POV op het standpunt staat dat daarover geen afspraken zijn gemaakt in de regeling en die ammoniak de sector toebehoort. 'Het is van het grootste belang dat wij een vitale sector overhouden en dat de ammoniak die we leveren gewaardeerd wordt', geeft Janssen aan.


De POV volgt op dit dossier een tweesporenbeleid. Enerzijds worden opties uitgewerkt om met het ministerie uit de patstelling te komen. 'Anderzijds wordt een juridische procedure voorbereid die in werking wordt gezet wanneer de POV er met het ministerie niet naar tevredenheid uitkomt. 'We zitten volop in de gesprekken. Eind van de maand moet daar wel meer duidelijkheid over zijn.'

Stok om mee te slaan

De komst van de brief van Farmers Defence Force was bij het collectief niet bekend en kwam, geeft Janssen aan, op een ongepast moment. 'De brief viel mij ook rauw op het dak. Rutte en Schouten kregen een stok om mee te slaan en die pakten ze gretig op.'


Het feit dat Rutte en Schouten reageerden zoals is gebeurd, ziet Janssen als een teken dat het Landbouw Collectief er op de inhoud goed in zit. 'Rutte en Schouten spelen een spel van verdeel en heers', zegt Janssen. Ze is blij is dat beide bewindslieden toch geen kans hebben gezien om het collectief te splijten. Was dat wel gebeurd, reageert Janssen, 'dan zijn we allemaal, alle boeren, verliezers. Dat kan toch niet zo zijn!'

'Ieder zijn eigen rol'

'De woorden die Farmers Defence Force gebruikt, zou ik niet gebruiken en de toon ervan staat me ook niet aan', geeft Janssen aan. 'Mijn rol ligt bij het verbinden van partijen en in het proces waarin we zitten heeft iedereen zijn eigen rol. Ik ben verantwoordelijk voor de POV en voel me verantwoordelijk voor verbinding binnen het collectief. Farmers Defence Force is daar onderdeel van.'

Op de vraag hoeveel geld de minister nu precies beschikbaar stelt voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, moet Janssen het antwoord schuldig blijven. ‘Daar raak ik ook het spoor bijster. Schouten heeft aangeven dat ze extra geld wil vrijmaken, maar hoeveel en waarvoor precies is mij niet duidelijk’, zegt Janssen.

Gegoochel met bedragen

In verschillende publicaties werd deze week gesproken over een half miljard. Maar hoe dat bedrag precies is samengesteld, of dat in- of exclusief de 180 miljoen euro is van de Srv-regeling, of die half miljard alleen voor de varkenshouderij is en welke deel voor innovatie en verduurzaming, weet eigenlijk niemand, geeft de POV-voorzitter aan.

‘Er zijn de laatste maanden zo vaak bedragen genoemd door minister Schouten in telkens een ander verband, dat ik het overzicht daarop even niet meer heb. Laten we eerst maar eens zien dat we die 180 miljoen euro goed weggezet krijgen’, reageert Janssen.

Weer

 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
 • Woensdag
  16° / 7°
  50 %
Meer weer