Staatssecretaris+houdt+vast+aan+stroomtaks
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Staatssecretaris houdt vast aan stroomtaks

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën houdt vast aan een sterke verhoging van de stroomtaks. Dat zei hij dinsdag in de Eerste Kamer, waar over de heffingsverhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) werd gedebatteerd.

Verschillende partijen, waaronder CDA, Fractie-Otten, GroenLinks, PvdA en SGP, uitten hun bezorgdheid over de sterke stroomtaksstijging omdat deze de verduurzaming van de glastuinbouwsector tegenwerkt. Het kabinet verhoogt de belasting terwijl van de glastuinbouw wordt verwacht dat die duurzamer wordt. Daarvoor moet de sector van het gas af en daarvoor is stroom een alternatief.

Dat de glastuinbouw in het overleg over het klimaatakkoord niet op de hoogte is gebracht van de sterke tariefstijging, stoort de partijen in de Eerste Kamer ook. Tijdens het debat erkende Snel dat dit, zover hij had kunnen nagaan, inderdaad niet is gebeurd.

Tarieven fors omhoog

Volgens de staatssecretaris is de ODE-heffing het enige middel om de lasten van het klimaatakkoord te verdelen onder consumenten en bedrijven. De afspraak is de burgers te ontlasten en dat de verdeling van ieder de helft naar twee derde bedrijfsleven en een derde consument gaat. Daarom gaan de tarieven in de derde en vierde schijf fors omhoog. In de eerste twee schijven zitten consumenten.


Glastuinders zitten veelal in de derde schijf waarvan het tarief in 2020 met 177 procent stijgt. Volgens berekeningen gaan glastuinders met een verbruik van 10 miljoen kilowattuur netstroom door de verhoging zo'n 140.000 euro meer betalen. De Rabobank maakte vorige week na onderzoek bekend dat 40 procent van de sierteeltbedrijven onder glas hard door deze maatregel worden getroffen. Bij de glasgroentebedrijven is dat percentage 20. Ook hierover sprak de Eerste Kamer zijn zorgen uit.

Compenseren met subsidies

Snel stelde tijdens het debat dat glastuinders wel met subsidies kunnen worden gecompenseerd als de tariefsverhoging te fors blijkt uit te pakken voor de bedrijven. De overheid laat de impact ervan monitoren. Op fiscaal gebied wil hij voor 2020 niet bijsturen. Dat zou mogelijk wel in 2021 kunnen, vertelde hij de Eerste Kamer.

Het CDA diende dinsdag een motie in, mede ondertekend door PvdA en SGP, waarin de partij vraagt alternatieven voor de verhoging van de ODE-heffing te onderzoeken en de lastenstijging voor de tuinders te temporiseren en daarover in conclaaf te gaan met de glastuinbouw en de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren. Volgens de partij moeten de kwalijke gevolgen van de heffingsstijging worden weggenomen.

Stemming

Over de stroomtaks en de motie wordt volgende week in de Eerste Kamer gestemd. Snel zegde toe dat er nog voor de stremming een brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat komt over het niet betrekken van de sector bij de onderhandelingen over een heffingsverhoging op ODE. De Tweede Kamer ging in november akkoord met de tariefsverhoging van de ODE.

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, noemt het positief dat de partijen in de Eerste Kamer met de glastuinbouw van mening zijn dat de tariefstijging buiten alle proporties is. 'Maar we moeten geen scenario krijgen van 'operatie - de lobby - geslaagd, maar patiënt - ODE blijft - overleden.'

Niet besproken

Van der Tak geeft aan dat de staatssecretaris erkent dat de tariefstijging niet is besproken tijdens de Klimaattafel. 'Als je zaken niet met ons bespreekt, dan weet je ook niet wat ons heldere standpunt is en wat de zwaarwegende bezwaren zijn van de glastuinbouw. Dan is het dus zaak om het huiswerk opnieuw te doen. Die opdracht legt Snel neer bij minister Eric Wiebes van EZK.'

Als de minister niet over de brug komt, verlegt de glastuinbouw de aandacht opnieuw richting de Eerste Kamer om een meerderheid te krijgen voor de motie van het CDA, stelt Van der Tak.

Bekijk meer over: