Boeren en tuinders met groene stroom laten geld liggen

Maar liefst negen op de tien agrarische opwekkers van duurzame energie krijgen niet alle opbrengsten voor die energie, blijkt uit onderzoek onder LTO-leden. Om de herkomst van groene energie te kunnen waarborgen worden namelijk Garanties van Oorsprong (GvO's) uitgegeven, die los van de stroom verhandelbaar zijn. Maar uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de agrarische opwekkers niet weet dat die GvO's geld waard zijn.

Boeren+en+tuinders+met+groene+stroom+laten+geld+liggen
Energie van boeren
© LTO Ledenvoordeel

'Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat waarmee bewezen kan worden waar en hoe groene stroom is opgewekt', vertelt Miranda Hurenkamp. Zij is adviseur bij Energie van Boeren. Een Garantie van Oorsprong wordt ook wel groencertificaat genoemd. Eén GvO is goed voor één megawattuur elektriciteit en garandeert dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door zon, wind, water of biomassa.

Een GvO geldt voor een periode van een jaar en wordt in Nederland uitgegeven door de certificeringsautoriteit CertiQ. Veel agrarische opwekkers van groene energie weten niet dat die GvO's geld waard zijn, legt Hurenkamp uit. Zij laten dus geld liggen.

Agrarische producenten van energie moeten krijgen waar ze recht op hebben

Nick Waltmans, onderhandelaar bij Energie van Boeren
De beste prijs voor GVO's
Boeren die een windmolen op hun erf plaatsen om het bedrijf energieneutraal te maken, kunnen meestal ook nog een deel terugleveren aan het net. Hiervoor krijgt de ondernemer dan GvO's, Garanties van Oorsprong. CertiQ geeft deze GvO's uit. Ze zijn vrij verhandelbaar op de markt. Energie van Boeren onderhandelt de beste prijs voor uw GvO's. Dat geldt ook voor de GvO's waarvoor boeren in aanmerking komen die hernieuwbare stroom produceren met het vergisten van biomassa. Voor energie uit een wkk zijn er geen GvO's maar CvO's (Certificaten van Oorsprong). Deze zijn te verhandelen tegen dezelfde voorwaarden als GvO's.


Energie van Boeren is een samenwerking van LTO Ledenvoordeel en Waltmans BV, met jarenlange ervaring in de GvO-handel en een groot klantennetwerk. Nick Waltmans is onderhandelaar bij Energie van Boeren. 'De handel in GvO's moet transparanter', stelt hij. 'We vinden het belangrijk dat agrariërs, die lokaal duurzame energie produceren, krijgen waar ze recht op hebben. GvO's zijn los te verhandelen, maar gaan vaak automatisch over naar de energieleverancier, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat voor die boer of tuinder. Daarom willen wij onderhandelen namens agrarisch ondernemers die investeren in duurzame opwekking.'

Miranda Hurenkamp: 'Het komt voor dat boeren of tuinders al jaren duurzame energie opwekken en nog nooit geld hebben gekregen voor de GvO's omdat ze niet zijn aangemeld bij CertiQ.'

De aanmelding bij CertiQ is kosteloos en wanneer dit nog niet is gebeurd, kan Energie van Boeren de installatie aanmelden. Opwekkers hoeven niet van energieleverancier over te stappen en kunnen gewoon blijven salderen. Bij het aanmelden bij CertiQ wordt gevraagd om een handelaar te kiezen. Deze ontvangt de GvO's voor die installatie dan digitaal op zijn account en zal namens de aanmelder de certificaten verhandelen en het geld aan de aanmelder overmaken. Iedereen kan zelf bepalen welke handelaar hij of zij kiest.

Bij veel kleine opwekkers is de leverancier die de stroom afneemt ook de handelaar van de GvO's. Kijk in het contract wat de afspraken hierover zijn met uw energieleverancier. Het is mogelijk om van handelaar te wisselen. Wel moet u zeker weten dat u niet vastzit aan een contract met de huidige handelaar. Van handelaar wijzigen kan niet met terugwerkende kracht. Voor ondernemers die willen wisselen van handelaar is op de website van Boeren van Energie simpel een mutatieformulier te downloaden.

Beste prijs

Hurenkamp roept ondernemers op om zich te melden bij Energie van Boeren, dat namens de opwekker van de energie de beste prijs onderhandelt voor de GvO's. 'Wij ontzorgen de boeren en tuinders die energie opwekken', stelt ze.

Miranda Hurenkamp, adviseur Energie van Boeren. Foto: LTO Ledenvoordeel
Miranda Hurenkamp, adviseur Energie van Boeren. Foto: LTO Ledenvoordeel © LTO Ledenvoordeel

Ze legt uit dat Energie van Boeren altijd ernaar streeft om de beste prijs te onderhandelen voor de GvO's. Dat is allereerst in het belang van de klant, maar het is ook het belang van Energie van Boeren zelf, omdat een percentage van de opbrengst wordt gebruikt om de kosten van Energie van Boeren te dekken.

Leden van LTO krijgen 82,5 procent van het totale bedrag; Energie van Boeren de overige 17,5 procent. Voor niet-leden zijn de verhoudingen 80 procent om 20 procent. Jaarlijks krijgt de opwekker van die energie dan de opbrengst op zijn bankrekening gestort.

De adviseur geeft een rekenvoorbeeld. 'Stel dat een ondernemer jaarlijks 52.000 kilowattuur groene stroom opwekt en een eigen verbruik heeft van 30.000 kilowattuur. Dan levert het bedrijf 22.000 kilowattuur per jaar terug aan het elektriciteitsnet. Daar krijgt deze ondernemer 22 GvO's voor. Deze kan de handelaar voor bijvoorbeeld 6 euro per stuk verkopen. De GvO's leveren de ondernemer dan (22×6-17,5 procent) per jaar 109 euro op.'

Voor bedrijven met een zonnepaneleninstallatie tot 3×80 ampère die salderen, is dit ook interessant. Klanten met een grote installatie kunnen bij Energie van Boeren een offerte op maat krijgen. Ondernemers die meer dan 500.000 kWh aan groene stroom opwekken, kunnen dikwijls een lager onderhandelingspercentage ontvangen voor de GvO's of CvO's.

Akkerbouwer Dirk Blijdorp laat GvO's verzilveren
Wie zelf groene stroom opwekt, kan de bijbehorende certificaten (GvO's) verkopen op de energiemarkt. Voor veel agrariërs is dit nog onbekend terrein. LTO Ledenvoordeel heeft daarom het platform Energie van Boeren gelanceerd. Akkerbouwer Dirk Blijdorp in Luttelgeest: 'In 2006 lieten we de eerste 400 zonnepanelen op ons dak leggen. Na een jaar hebben we uitgebreid naar 4.000 panelen en nu is ons bedrijf volledig energieneutraal. Onlangs heb ik uitgezocht wat je kunt doen met GvO's. Zo kwam ik terecht op het platform van Energie van Boeren.' Hier laat Blijdorp nu zijn certificaten verzilveren. GvO's zijn certificaten die de herkomst van duurzame stroom garanderen. Ze worden uitgegeven door de officiële instantie CertiQ en zijn vrij verhandelbaar op de markt. Nu gaan veel van deze certificaten nog automatisch naar de energieleverancier. Wilt u ook geld voor uw GvO's? Laat Energie van Boeren dan namens u verhandelen voor de beste prijs.

Dirk Blijdorp laat zijn groencertificaten verzilveren via Energie van Boeren:

Lokale groene stroom

Energie van Boeren wil de verkoop van Nederlandse GvO's bevorderen en zichtbaar maken waar groene stroom vandaan komt. Dat laatste is een niet te onderschatten aspect om de energietransitie te laten slagen. Door het vergroten van het bewustzijn over de herkomst van stroom, wordt de vraag naar duurzame energie aangewakkerd en logischerwijs dan ook de productie ervan.

Arnout Goeman van LTO Ledenvoordeel constateert dat steeds meer consumenten lokaal geproduceerde groene stroom willen, om de uitstoot van CO2 in eigen land te verminderen.
'Door lokale GvO's op de markt te brengen, krijgt de opwekker van de energie wat hij verdient. Daarnaast wordt de productie van duurzame en lokale energie gestimuleerd. Bovendien komt de productie van groene stroom het imago van de sector ten goede.'

Klik hier voor meer informatie

Energie van boeren

Maar liefst 9 van de 10 boeren en tuinders laten geld liggen. Wie groene stroom teruglevert aan het net, kan daarnaast een leuk zakcentje verdienen met de...

Lees verder »

Meer van Energie van boeren

Meer artikelen van Energie van boeren »

Artikelen over Energie van boeren