Economische+situatie+Duitse+landbouw+verslechtert
Nieuws
© Dirk Hol

Economische situatie Duitse landbouw verslechtert

De Duitse landbouw boekte voor het afgelopen verkoopseizoen 2018/2019 zwakke resultaten. Het gemiddelde bedrijfsresultaat daalde met 18 procent.

‘Verhoogde kostendruk, de gevolgen van de droogte en lage producentenprijzen hebben de bedrijfsresultaten in het afgelopen boekjaar aanzienlijk verslechterd. Dit komt ook tot uitdrukking in de toekomstige investeringen van de bedrijven. Slechts 30 procent van de bedrijven is van plan om in de komende maanden te investeren’, zegt Joachim Rukwied, voorzitter van de Duitse Boerenbond (DBV).

Na een herstel in de verkoopseizoenen 2016/2017 en 2017/2018 verslechterde de economische situatie van de Duitse landbouw in het verkoopseizoen 2018/2019 aanzienlijk. Gemiddeld was het bedrijfsresultaat 54.900 euro voor de belangrijkste bedrijven, bijna een vijfde lager dan de 67.200 euro van vorig jaar. Dit komt overeen met 38.400 euro per niet-betaalde gezinsarbeider.

Melkveehouderij

De verliezen waren met name groot in de melkvee- en vleesveebedrijven. Bij de bedrijven die zich specialiseren in de melkveehouderij daalde de winst per gezinsarbeider met 29 procent tot 44.000 euro.

Voor akkerbouwbedrijven wordt een stijging van 10 procent ten opzichte van het lage cijfer van het voorgaande jaar berekend met zeer grote regionale verschillen. Er werd 40.700 euro per gezinsarbeider behaald. Door de droogte in 2018 verslechterde het bedrijfsresultaat bij Oost-Duitse akkerbouwbedrijven met 17 procent.

Varkenshouderij

De resultaten in de varkenshouderij daalden opnieuw aanzienlijk, voornamelijk als gevolg van zwakke producentenprijzen in de eerste helft van het verkoopseizoen en hogere voeruitgaven. Het resultaat was 36.300 euro per arbeidskracht, een daling van 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De berekening is gebaseerd op 11.500 boekhoudrekeningen van de belangrijkste landbouwbedrijven met een gemiddelde van 94 hectare.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer