Milieueffectrapportage+noodzakelijk+voor+OOC
Nieuws
© Henk Riswick

Milieueffectrapportage noodzakelijk voor OOC

OOC Beheer moet voor de vergunningaanvraag voor een biovergassingsinstallatie en mestverwerkingsinstallatie een volledig milieueffectrapport opstellen. Die installaties moeten op industrieterrein Elzenburg in Oss komen.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het gaat om een biovergassingsinstallatie voor houtsnippers en een mestverwerkingsinstallatie op het terrein van OOC. Hiervoor is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd en hebben Gedeputeerde Staten een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd.

Een mogelijk nadelig gevolg wordt, volgens de commissie, gevormd door een hogere geluidsbelasting in de omgeving vanwege het totaal aan activiteiten van OOC Beheer. Bovendien kan een grotere uitstoot van stikstofverbindingen leiden tot nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Overigens concluderen Gedeputeerde Staten dat er voor de biovergassingsinstallatie zelf al een m.e.r-plicht geldt.

Samenspraak

Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming in samenspraak met omwonenden en gemeente Oss. De provincie wil daarom een volledige milieueffectrapportage, waarin ook geur en gezondheid meegenomen worden en een excellente vergunningaanvraag. Deze sluiten aan bij eerder geuite wensen van de omwonenden en gemeente.

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer