Werk+met+ons%2C+niet+tegen+ons
Column
© Dirk Hol

Werk met ons, niet tegen ons

Boeren dringen al jaren de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug. Geef ons de financiële ondersteuning, de beleidsruimte, en boeren leveren.

Desondanks worden boerengezinnen klemgezet met regels en controles. Het wederzijds vertrouwen en de waardering van de overheid lijken weg. Die moeten terug om de benodigde innovatie te realiseren.

LTO hamert namens de leden bij het ministerie en provincies op financiële-, beleids- en innovatieruimte. Al voor de stikstofuitspraak van de Raad van State waren we in gesprek met het ministerie over de stikstofimpact. We hebben bij de commissie Remkes oplossingen aangedragen.

Voor het mandaat is de mening van leden over bereikte resultaten en het vervolg van de belangenbehartiging belangrijk. Zo was er onlangs een klimaatenquête en nu een stikstofenquête.

Onze opdracht is duidelijk. De opdracht voor het ministerie ook.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

Zwaarwegende punten uit de enquête waren het voorkomen van gedwongen generieke krimp van de veestapel, een beter meet/monitoringsysteem en herijking van N2000-gebieden. Die lijken toegezegd. Behoud van latente ruimte en niet-koppelen van productierechten aan stikstof zijn opgenomen in het gezamenlijke lobbyplan van het Landbouw Collectief.

Ledenopdracht vanuit de enquête: realiseer zoveel mogelijk van dit plan. Maar driekwart van de leden wil 'liever onderdelen binnenhalen, dan helemaal niets'. Een realistische benadering.

Bijna 71 procent is voor publieksvriendelijke legale acties. Harde acties mogen niet ten koste gaan van de goede publieke opinie, geen overlast veroorzaken. Onze opdracht is duidelijk. De opdracht voor het ministerie ook: werk met ons, niet tegen ons.

Weer

 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 8°
  10 %
Meer weer