Kabinet%2C+neem+primaire+sector+serieus%21
Column
© Dirk Hol

Kabinet, neem primaire sector serieus!

Ook deze week stond de stikstofcrisis hoog op de politieke en LTO-agenda. Er was een Kamerdebat over de aangedragen oplossingen om snel uit de stikstofmisère te komen. Minister-president Mark Rutte ging zelfs persoonlijk in gesprek met een aantal boeren.

Lovenswaardig, maar de afgelopen maanden heeft LTO met het ministerie van LNV niet alleen over technische maatregelen en stikstofoplossingen gesproken. Ook de implicaties voor de boeren en de impact van het voorgestelde beleid zijn over tafel gegaan.

Na intensief coalitieoverleg was er deze week opnieuw een kabinetsbrief met stikstofmaatregelen. Ook de boeren worden genoemd. Er worden doelen voor het voerspoor neergelegd die de sector zelf verder moet uitwerken.

Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel. Maar dat is niets nieuws. Al 25 jaar zijn we bezig met stikstofreductie. Welke sector kan bogen op 67 procent reductie? Daar gaan we gewoon mee door, ook via voermanagement.

Al 25 jaar zijn we bezig met stikstofreductie

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

Boeren moeten de ruimte krijgen én behouden om dit soort innovaties door te voeren. Een generieke drempelwaarde is noodzakelijk. Ammoniak koppelen aan fosfaat-/dierrechten is onbespreekbaar. Eens vergund blijft vergund. LTO is bereid juridische procedures te starten voor deze zwaarwegende punten. Ook de extra maatregelen in sommige provincies werken contraproductief. De provinciale LTO-acties waren er niet voor niets. Dit provinciale beleid moet van tafel.

Om de crisis voor de agrarische sector te bezweren, werkt LTO binnen een landbouwcollectief hard aan oplossingen. Er moet één integraal plan komen. Kabinet, het is de hoogste tijd om serieus het gesprek aan te gaan!

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer