Milieu%2Dinvesteringen+renderen+niet
Nieuws
© Twan wiermans

Milieu-investeringen renderen niet

78 procent van de 322 ondervraagde Brabantse veehouders heeft de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in vermindering van de milieueffecten van het bedrijf. Bij 60 procent ging het om een investering van meer dan 50.000 euro. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst.

161 van de 322 ondervraagde veehouders geven aan dat ze de gedane investeringen voor het milieu niet terugverdienen met extra inkomsten, als gevolg van deze investeringen. Slechts 52 Brabantse ondernemers verwachten dat de investering wel rendeert.

Een van de bezwaren van ZLTO tegen het huidige veehouderijbeleid van de provincie Noord-Brabant is dat nieuwe, door het provinciebestuur geëiste, investeringen in emissiearme stalsystemen het investeringsritme van ondernemers verstoren.

Langetermijninvesteringen

'Het gaat hierbij altijd om langetermijninvesteringen', licht ZLTO-voorzitter Wim Bens de kritiek toe. 'Stallen zijn geen productiemiddel die je op korte termijn kunt afschrijven. Het gaat om investeringen van 20 tot 25 jaar. Als veehouders door overheidsbeleid gedwongen worden om eerder hun bedrijf te staken dan de bedoeling was, zijn die investeringen dus meestal niet terugverdiend.'


De investeringen hebben ook invloed op de restschuld van veehouders als ze besluiten met hun bedrijf te stoppen, vanwege het huidige veehouderijbeleid in Brabant.

Daar komt volgens de ZLTO-voorzitter nog bij dat Brabantse veehouders nu door de opgelegde deadlines gedwongen worden te kiezen voor bestaande emissiereducerende technieken, zoals luchtwassers. Voor veel sectoren zijn namelijk nog geen emissiearme stalsystemen met brontechnieken beschikbaar.

Niet op tijd

Dat beeld wordt bevestigd in de enquête. Ruim de helft (54 procent) van de ongevraagde veehouders geeft aan niet te verwachten dat de vereiste staltechnieken op tijd beschikbaar zijn om aan de provinciale eisen te kunnen voldoen.

Dit sluit aan bij de bevindingen van de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij. Die concludeerde onlangs dat er voor veel veehouderijsectoren pas over twee tot vier jaar voldoende geschikte stalsystemen beschikbaar zijn.

Maar vooralsnog biedt het provinciebestuur deze gevraagde tijd niet. Het merendeel van de ondervraagde veehouders beoordeelt hun toekomstperspectief dan ook als 'matig' of 'slecht'.186 van de 322 veehouders zien hun toekomstperspectief rooskleuriger in als ze meer tijd krijgen.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer