Protesterende Brabantse boeren eisen uitstel milieumaatregelen

Honderden Brabantse boeren hebben zich vrijdagochtend verzameld bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze eisen uitstel van de strenge milieumaatregelen van de provincie en willen dat deze gelijk lopen met de landelijke gebiedsgerichte stikstofmaatregelen.

Provinciale Staten praten vandaag over de nieuwe omgevingsvisie en de aanpak van stikstof in Brabant. Ook wordt gesproken over het advies van de landelijke stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes. In het informerende debat staat centraal wat de te nemen maatregelen betekenen voor de situatie in Noord-Brabant.


ZLTO stond met een groot aantal medewerkers de boeren voor het provinciehuis op te wachten. Ze deelden A4'tjes uit met daarop de boodschap dat ze uitstel wil van de strenge milieumaatregelen die volgens het bestuursakkoord per 1 januari 2022 ingaan. Vergunningen moeten in de meeste gevallen al per 1 april 2020 zijn aangevraagd. Volgens de zuidelijke boerenorganisatie komen boeren klem te zitten tussen Rijk en provincie sinds het kabinet vorige week de nieuwe stikstofplannen bekend maakte.

Oplossingen

Boeren worden door gestapeld beleid gedwongen onzinnige keuzes te maken voor de toekomst, staat in het pamflet. ZLTO raadt het provinciebestuur aan nu niet te verplichten tot inefficiënte investeringen als er straks betere oplossingen beschikbaar zijn. 'Wij pleiten ervoor om het strenge, Brabantse milieubeleid af te stemmen op de landelijke gebiedsgerichte stikstofmaatregelen. Zo voorkom je dat Brabant op slot gaat.'

'Boeren is topsport, maar in Brabant lopen we een marathon'

Volgens de actievoerders maakt de provincie de Brabantse boeren kapot
Volgens de actievoerders maakt de provincie de Brabantse boeren kapot © Marieke Verbiesen

Negen insprekers kregen de gelegenheid om hun stem te laten horen, waarvan zeven boeren, bestuurders en ketenpartners. Zo stelde Annemarie de Ceuster van het BAJK dat boeren in Brabant geen stap vooruitkomen met de strenge regels en de beperkte ruimte die de provincie biedt. 'Er heerst stikstofpaniek! Provincie geef ons toekomstperspectief. Stel nieuwe financieringsmiddelen beschikbaar en ken stikstofwinst toe aan boeren die ontwikkelruimte nodig hebben. U zult de boeren nog heel hard nodig hebben.'

Topsport

'Boeren is topsport, maar in Brabant lopen we een marathon', zegt Anton Bartelen, akkerbouwer in West-Brabant. 'Stikstof is een maatschappelijk probleem, dat we gezamenlijk moeten oplossen. Het mag niet zo zijn dat één sector daarvoor aansprakelijk wordt gehouden. Laten we van deze marathon een estafette maken. Ik geef het stokje bij deze door aan de provincie.'

ZLTO-bestuurder Janus Scheepers wijst erop dat de boeren twee jaar geleden ook massaal aanwezig waren op het provinciehuis. 'Toen verwachtten we al dat de impact van de plannen op onze veehouders groot zou zijn. Daarom zijn we hier nu weer. Wij willen ook naar nieuwe stalsystemen die goed zijn voor dier, mens, omgeving en klimaat. Maar zorg ervoor dat bedrijven de tijd hebben om te investeren in een toekomstbestendige stal. Daarom willen we uitstel van de strenge Brabantse milieuregels.'

Meten

Pluimveehouder Ben Beerens uit Hoogeloon uit zijn frustratie over het toekomstbestendige systeem dat hij graag wil toepassen in zijn vier stallen. Daarvoor heeft hij meer tijd nodig. Die krijgt hij niet van de provincie. 'Provincie, wees flexibel en kijk per bedrijf welke maatregelen genomen moeten worden. Maar houdt op met boertje pesten.'

Boeren verzamelen zich met trekkers op het provinciehuis in Den Bosch
Boeren verzamelen zich met trekkers op het provinciehuis in Den Bosch © Marieke Veriesen

Zijn collega Robbert Bekkers van de (Z)LTO vakgroep pluimveehouderij wijst erop dat de sector al dicht bij de emissie-eisen van de provincie zit, maar dat er nog nauwelijks gemeten wordt in pluimveestallen. 'Samen met de provincie hebben we een projectplan opgesteld waarbij we innovatieve stalsystemen gaan meten. We vragen de provincie uitstel tot na deze metingen.'

De boeren kregen steun van de melkveehoudersbond. Mieke Smits: 'In plaats van hen tegen te werken, moeten we de boeren juist helpen in hun bestaan. Daarom moet het Brabantse veehouderijbeleid per ommegaande van tafel. Tegenover de boeren en Smits staat de Brabantse Milieu Federatie (BMF) die stelt dat van uitstel van de milieumaatregelen geen sprake kan zijn. 'Hou vast aan de op 7 juli 2017 ingezette koers en blijf zoeken naar mogelijkheden om reductiebeleid te intensiveren', aldus directeur Femke Dingemans.

Strop

Terwijl binnen de discussie voortduurt, hebben zich voor het provinciehuis tientallen boeren met trekkers verzameld. Die van Iwan en Heidi van Zantvoort uit Geffen trekt de meeste bekijks. Aan hun trekker hangt een pop aan een strop te bungelen. De leus voor op hun trekker luidt: 'Brabant maakt zijn boeren kapot!' Volgens Heidi van Zantvoort wordt hun vleesveehouderij hard getroffen door de Brabantse regels.

In alle vroegte arriveren de eerste trekkers op het provinciehuis in Den Bosch
In alle vroegte arriveren de eerste trekkers op het provinciehuis in Den Bosch © Marieke Verbiesen

'We zijn hardwerkende, eerlijke ondernemers. Door de maatregelen moeten we onze stallen zes jaar eerder dan de rest van Nederland voorzien van luchtwassers. Dat vergt enorme investeringen. Dat houden we uiteindelijk niet vol.' Net als veel andere aanwezige boeren voelt het echtpaar zich gesteund door alle aandacht en duimpjes onderweg naar het provinciehuis.

Weer

 • Zaterdag
  15° / 9°
  10 %
 • Zondag
  14° / 13°
  90 %
 • Maandag
  12° / 8°
  20 %
Meer weer