Varkensstal+tijdelijk+leeg+om+door+te+kunnen
Nieuws
© Fransen Gerrits

Varkensstal tijdelijk leeg om door te kunnen

De hoge prijzen voor varkensvlees en het marktperspectief zetten een groep ondernemers opnieuw voor het dilemma: stoppen of toch doorgaan. Enkele varkenshouders die zich als stopper meldden in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij, kiezen voor tijdelijke leegstand en dan weer door.

Bij adviesbureaus melden zich op dit moment ondernemers die hun varkensbedrijf in 2012 aanmeldden voor de stoppersregeling. Zij willen nu alsnog onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen en te investeren in de vereiste ammoniakbeperkende maatregelen.

Volgens de regeling Ammoniak en Veehouderij moeten deze bedrijven per 1 januari 2020 zijn leeggedraaid. De vragen waarmee Agrifirm Exlan en Van Westreenen nu worden benaderd, zijn: kunnen we door en hoe dan? Tot de benodigde vergunning binnen zijn, laten deze varkenshouders het bedrijf leegstaan.

Geen duidelijkheid

Wettelijk is het mogelijk om met de onderneming door te gaan, wanneer de vergunningen worden gewijzigd in combinatie met intern salderen. Knelpunt daarbij is dat de beleidsregels geen duidelijkheid bieden over onder welke condities intern salderen is toegestaan.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd uiterlijk 1 december te komen met de nadere invulling van hoe Rijk en provincies de stikstofproblematiek willen aanpakken. Omdat de stikstofruimte van stoppende bedrijven valt onder de provinciale natuurvergunningen, komt daar op dat moment ook duidelijkheid over.

Marktperspectief lonkt

Bedrijven die meedoen aan de stoppersregeling en nu nog operationeel zijn, hebben vaak een al wat oudere ondernemer. Het tot waarde brengen van stikstofruimte is voor hen niet primair de reden om door te gaan, geven adviseurs aan. Het lonkende marktperspectief wel.

Verder geven de adviseurs aan dat het niet zo is dat automatisch alle vergunningen van een bedrijf dat opteerde voor de stoppersregeling zijn ingetrokken per 1 januari 2020. Wel zijn al in verschillende gemeenten de milieudiensten actief om ondernemers uit de stoppersregeling erop te wijzen dat ze in actie moeten komen en vergunningen moeten aanpassen.

Bedrijven met minder dan 2.000 varkens en minder dan 750 zeugen kregen in 2012 de keuze om deel te nemen aan de stoppersregeling. Ondernemers die hun bedrijf daarvoor aanmeldden, mochten eenvoudigere, niet officieel erkende maatregelen toepassen om de ammoniakemissie terug te dringen.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  5° / 0°
  40 %
 • Woensdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer