Noord%2DHolland+neemt+aangepaste+beleidsregel+stikstof+aan
Nieuws
© Ida Hylkema

Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.

Bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging of vernieuwing van hun bedrijf kunnen doorgaan met de vergunning die zij al hebben. Deze is onherroepelijk. Ook als ondernemers hun bedrijf verkopen of overdragen, blijft de vergunning van kracht.

Gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur en Landschap: 'De onduidelijkheden zijn uit de beleidsregel gehaald. Nu de vergunningverlening in deze aangepaste vorm kan doorgaan, gaan we aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij kijken we samen met de betrokkenen per gebied wat nodig is om de stikstofdepositie in onze Natura 2000-gebieden te laten afnemen.'

Verduidelijking

Binnen de beleidsregel zijn naast aanpassingen ook verduidelijkingen toegepast. De 'feitelijk gerealiseerde capaciteit' is het uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat ondernemers de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.

Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, wordt het ongebruikte deel van de vergunning ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering. Maar er zijn uitzonderingen. Zoals wanneer een bedrijf aantoonbare stappen heeft gezet richting een nieuwe ontwikkeling, of investeringen heeft gedaan om deze ruimte te vullen.

• Lees wat er nog meer verscheen over stikstofreductie


Afromen

Een bedrijf kan ook stikstofruimte kopen van een bedrijf dat stopt. Dit heet extern salderen. Daarbij is stikstofdaling het uitgangspunt. De 'feitelijk gerealiseerde capaciteit' mag een bedrijf dat stopt met de activiteiten (saldogever) overdragen aan een bedrijf dat stikstofruimte nodig heeft (saldonemer). De saldonemer mag 70 procent van de overgedragen stikstofruimte benutten; de overige 30 procent komt ter beschikking van de natuur, samen met de niet-gerealiseerde capaciteit in de vergunning.

Verwarring

Nederland zat na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 deels op slot. Op 8 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten beleidsregels vastgesteld om de vergunningsverlening weer op gang te brengen. Toen bleek dat de provinciale beleidsregels op onderdelen verschilden met de definitie die het Rijk hanteerde.

Ook bleek de koppeling met dier- en fosfaatrechten – een verantwoordelijkheid van het Rijk – voor verwarring te zorgen. Vorige week werden het Rijk en de twaalf provincies het eens over een aantal wijzigingen in de beleidsregel. De beleidsregel treedt op 13 december 2019 in werking.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
Meer weer