Hoe+kan+akkerbouw+beleidsuitdagingen+bereiken%3F
Nieuws
© Han Reindsen

Hoe kan akkerbouw beleidsuitdagingen bereiken?

Tijdens themamiddag Bemesting Akkerbouw van CBAV staat de vraag centraal hoe akkerbouwers in de praktijk de diverse beleidsuitdagingen van het ministerie van LNV kunnen bereiken.

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) houdt op 28 november in Nijkerk een themamiddag over bemesting. Bij de beleidsuitdagingen gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissie en koolstofopslag en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Wat deze uitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag. Wat zijn effectieve maatregelen om de beleidsdoelen te halen? Wat zijn uitvoerbare en betaalbare maatregelen. Met welke neveneffecten, zowel positief als negatief, moet rekening worden gehouden?

Workshops

In vier workshops worden vier belangrijk beleidsuitdagingen verder toegelicht en besproken:
- Kringlooplandbouw in de akkerbouw
- Meten van bodemkwaliteit en Nationaal Programma Landbouwbodems
- Klimaat en koolstofopslag
- Waterkwaliteit en Actieprogramma Nitraat

De themadag is in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk en is van 13 tot 17 uur. Aanmelden is verplicht. De toegang is gratis voor akkerbouwers, studenten betalen 17,50 euro en anderen 50 euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer