Melkprijzen+in+eerste+helft+van+2019+stabiel
Achtergrond
© Twan Wiermans

Melkprijzen in eerste helft van 2019 stabiel

De melkprijzen zijn nog steeds hoger zijn dan in dezelfde maand van vorig jaar. Het verschil neemt wel af. Ook zijn de melkprijzen dit jaar veel stabieler dan in de eerste helft van 2018.

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juni 2019 uit op gemiddeld 33,29 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is een stijging van 0,09 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juni 2019 ligt 0,66 euro ofwel 2 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Meestal dalen de melkprijzen in het voorjaar en liggen ze op het laagste niveau als de melkproductie in mei seizoensmatig piekt. Daarna daalt de melkproductie en stijgen de prijzen.

 

Dit jaar is de ontwikkeling van de melkprijzen veel vlakker. De verwachting is dat dit de komende maanden zo zal blijven. Enerzijds gezien de aangekondigde melkprijzen voor de komende maanden en anderzijds vanwege de ontwikkelingen op de zuivelmarkt. Sinds eind mei zijn de prijsnoteringen van boter en mager melkpoeder gedaald. Hierdoor lijkt het niet waarschijnlijk dat de melkprijzen de komende maanden gaan stijgen. In ieder geval niet in dezelfde mate als in juni en juli 2019.

Weinig beweging

Dat er weinig beweging zit in de melkprijzen, blijkt wel uit het feit dat in juni dertien van de zestien zuivelondernemingen hun melkprijzen niet hebben gewijzigd. Alleen drie Franse zuivelondernemingen hebben de melkprijs verhoogd. De berekende melkprijs van Saputo Dairy UK (voorheen Dairy Crest) is wel iets gedaald, maar dat komt volledig doordat de waarde van het Britse pond ten opzichte van de euro is gedaald.

Arla en FrieslandCampina hebben voor juli prijsverlagingen aangekondigd van respectievelijk 0,1 euro en 0,7 euro per 100 kilo, terwijl de melkprijzen voor augustus niet wijzigen. De melkprijs van DMK blijft gelijk in juli. Savencia heeft voor juli een prijsverhoging aangekondigd van 1 euro met gelijkblijvende prijzen in augustus en september. Lactalis verhoogt de melkprijs met 0,2 euro in juli. Hoewel de melkprijzen van Saputo Dairy UK niet wijzigen tot en met augustus, zal als gevolg van het vervallen van de seizoensheffing de berekende melkprijs in juli stijgen.

• Bekijk de marktprijzen van zuivel

Met ingang van 1 juli is de naam van Dairy Crest veranderd in Saputo Dairy UK. Het Britse Dairy Crest is overgenomen door het Canadese Saputo, behorende tot de top 10 van grootste zuivelondernemingen in de wereld. Hoewel de naam is veranderd, heeft de melkprijs nog steeds betrekking op melkveehouders die leveren aan de Davidstow-kaasfabriek.

Marktsituatie

De melkaanvoer in de EU nam in mei bescheiden met 0,2 procent toe. In de maanden maart en april steeg het volume nog met 1,6 procent. De melkaanvoer in Ierland nam in mei met 11 procent aanzienlijk toe. Voor de derde maand op rij werden dubbele groeicijfers gerealiseerd.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zette de stijging door. In Polen nam de melkaanvoer nog maar nauwelijks toe, na de sterke groei in de maanden daarvoor. De melkaanvoer in Nederland, Duitsland en Frankrijk noteerde in mei een daling.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen daalde in mei, analoog aan de maanden maart en april. Vooral in Australië en Uruguay nam het volume sterk af. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer bleef in mei nagenoeg stabiel. De Verenigde Staten zagen de productie licht afnemen (-0,4 procent). Door de stagnatie in de eerste vijf maanden van 2019 bleef het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs in deze periode negatief: -0,4.

Botermarkt

De botermarkt is na de tijdelijke stabilisering van het prijsniveau in april sinds medio mei zwakker geworden. Onder andere door weinig vraag en een ruim aanbod. Ondanks dat de prijzen van Europese boter nog steeds onder die van de wereldmarkt liggen, is er weinig groei in de exportvraag.

De notering van mager melkpoeder is, na de lichte terugval in juni, sinds begin juli weer wat opgeveerd. Er is momenteel bij mager melkpoeder voldoende koopinteresse en weinig druk bij verkopende partijen. De markt voor vol melkpoeder is nog altijd dun, maar stabiel.

Weer

 • Maandag
  6° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
Meer weer