Melkprijs+2019+lijkt+lager+dan+2018
Achtergrond
© Twan Wiermans

Melkprijs 2019 lijkt lager dan 2018

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juli 2019 uit op gemiddeld 33,43 euro per 100 kilo standaardmelk. Een stijging van 0,14 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juli 2019 ligt 0,41 euro ofwel 1,2 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit de maandelijkse Internationale Melkprijsvergelijking van LTO Nederland. Voor het eerst sinds februari ligt de gemiddelde melkprijs in 2019 onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar. Het ziet er niet naar uit dat de melkprijzen de komende maanden in dezelfde mate zullen stijgen als aan het eind van vorig jaar. Zonder opleving van de markt lijkt het erop dat in 2019 het prijsniveau van 2018 niet gehaald zal worden.

Dat de melkprijzen gemiddeld toch iets zijn gestegen, komt door het seizoensmatige karakter. De prijsstijgingen van de Franse zuivelondernemingen zijn geen verrassing. In juli, augustus en september pieken deze melkprijzen meestal. De melkprijs van Saputo Dairy UK is gestegen door een seizoenspremie in de maand juli.

Het Italiaanse Granarolo heeft in juli de melkprijs met 0,50 euro per 100 kilo verhoogd. De melkprijs van het Finse Valio steeg door een stijging van de duurzaamheidstoeslag.

Verlaagde prijzen

De Ierse ondernemingen, FrieslandCampina en het Duitse Müller hebben in juli hun prijzen verlaagd. Voor de komende maanden blijven de prijzen van DMK, Arla, Savencia, Saputo, Granarolo en FrieslandCampina ongewijzigd.

De ontwikkeling van de melkprijs in de VS staat haaks op die in de EU. Uitgedrukt in dollars is de klasse III-melkprijs sinds januari 2019 met 27 procent gestegen, waarvan 8 procent in juli. De klasse III-melkprijs in juli is de hoogste sinds december 2014. Dit komt door de sterk gestegen prijzen van kaas (cheddar) met 33 procent in 2019.

Melkaanvoer

De melkaanvoer in de EU liet na de nulgroei in mei een kleine daling van 0,2 procent zien in juni. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2019 0,4 procent hoger dan in dezelfde periode van 2018. Volgens zuivelanalist Willem Koops van ZuivelNL blijft de melkaanvoer in Ierland toenemen. 'In juni werd een toename van bijna 8 procent gerealiseerd.'

Polen laat sinds mei een stagnatie van de aanvoer zien, na de sterke groei in eerdere maanden. Duitsland noteerde in juni, net als in mei, een daling. De Franse melkaanvoer bleef nagenoeg stabiel in juni.

Met uitzondering van Nieuw-Zeeland werd in juni een daling gerealiseerd in de melkproductie in de andere mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen. De afname in de VS was beperkt. Australië, Argentinië en Uruguay vervolgden de weg van sterke daling.

Negatief groeicijfer

'De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer herstelde in de seizoensmatige lagere productiemaand juni, na een periode van krimp', vertelt Koops. Door de stagnatie in het eerste halfjaar van 2019 bleef het groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) in deze periode negatief: -0,4 procent.

De prijzen op de botermarkt gingen vanaf medio mei tot half augustus naar beneden. Weinig vraag en een ruim aanbod. Halverwege augustus lijkt er een bodem in de markt te zijn ontstaan, veroorzaakt door iets meer vraag, ook vanuit de wereldmarkt. De notering van mager melkpoeder is, na de lichte terugval in juni, sinds begin juli wat opgeveerd. In augustus stabiliseerde het prijsniveau.

Volgens Koops is er sprake van een rustige markt met een vaste ondertoon. Ook op de markt voor vol melkpoeder is weinig activiteit. Het prijsbeeld is relatief stabiel.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer