LTO: voerspoor hoort thuis in collectief plan

De inzet van het voerspoor voor een stikstofreductie in de veehouderij biedt mogelijkheden, zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon in een reactie op de woensdag bekendgemaakte kabinetsplannen. Wel vindt hij dat dit thuishoort in het sectorplan waaraan het Landbouw Collectief momenteel werkt.

LTO%3A+voerspoor+hoort+thuis+in+collectief+plan
© Dirk Hol

'We benadrukken continu dat boeren de (financiële) ruimte moeten krijgen en behouden om te kunnen innoveren. Het voornemen van het kabinet om voor de landbouw doelen voor het voerspoor neer te leggen die door de sector zelf verder worden uitgewerkt, biedt mogelijkheden. Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel, maar dit hoort thuis in een integraal plan. Het Landbouw Collectief werkt daar nu aan', zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon.


De kabinetsplannen roepen bij de belangenorganisatie nog de nodige vragen op. Bijvoorbeeld over het functioneren van het aangekondigde stikstofregister en de 30/70-procent verdeling van vrijgekomen ruimte door emissiereducties over economische ontwikkeling en natuur.

LTO Nederland is ervan overtuigd dat alleen gezamenlijk optrekken de stikstofimpasse kan oplossen. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO werken op dit dossier al maanden goed samen om het ministerie van LNV en commissie-Remkes handvatten aan te reiken.

Iedereen wint als er niet vanuit paniekvoetbal korte termijn maatregelen worden aangekondigd

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon

Gezamenlijk plan

Er wordt daarnaast sinds 5 november binnen het Landbouw Collectief met Agractie en Farmers Defence Force, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, aan een gezamenlijk stikstofplan gewerkt. De coalitie komt op korte termijn met een reëel plan voor landbouwminister Carola Schouten dat door de gehele sector wordt gedragen.


LTO vindt het dan ook teleurstellend dat het ministerie vooruitlopend op dit plan vandaag al maatregelen heeft aangekondigd. 'Dat de bouw verder moet, staat buiten kijf. De bouw- en agrarische sector staan schouder aan schouder. Ook binnen onze sector realiseert iedereen zich nu dat we in een land van compromissen leven. Maar dan moet het kabinet daar ook naar handelen. Iedereen wint als er niet vanuit paniekvoetbal korte termijn maatregelen worden aangekondigd', zegt Calon.

LTO noemt het goed nieuws dat het kabinet toe wil naar een drempelwaarde voor activiteiten met een beperkte stikstofdepositie. Teleurstellend is dat deze drempelwaarde niet op de agrarische sector van toepassing zal zijn.


Omringende landen

'Het kan dus wel', constateert Calon. 'De door LTO bepleite verhoging van de drempelwaarde, die meer overeenkomt met de ons omringende landen, is niet alleen voor de bouw maar ook voor de boeren noodzakelijk om hun bedrijfsvoering weer van het slot af te krijgen. Het is goed dat het kabinet aangeeft hier nu snel mee te komen.'

Het voornemen van het kabinet om kritisch naar Natura 2000-gebieden te kijken en waar mogelijk deze op te schonen of samen te voegen, kan op instemming rekenen van LTO Nederland. 'Dit is een goede stap richting het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over de balans tussen natuur en wonen, reizen en werken. LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat Natura 2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.'

Het kabinet heeft woensdag nog geen duidelijkheid over beweiden en bemesten en de PAS-meldingen. Dat is onwerkbaar en moet snel worden opgelost, stelt LTO. Bij het ministerie heeft de belangenorganisatie bij herhaling een aantal cruciale punten ingebracht.


Niet koppelen

Eens vergund, blijft vergund, is een hard standpunt van LTO dat bereid is op dit punt juridische procedures te starten. 'Stikstof mag niet aan fosfaat- en dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Ook de 30 procent afroming bij extern salderen is onacceptabel.'

Deze punten maken onderdeel uit van een totaalpakket dat LTO ook inbrengt bij het Landbouw Collectief ten behoeve van het sectorbrede stikstofplan. Het Landbouw Collectief wil over dit plan met Schouten in gesprek gaan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer