Landbouw+Collectief+moet+stikstofimpasse+doorbreken
Nieuws
© Dirk Hol

Landbouw Collectief moet stikstofimpasse doorbreken

LTO Nederland heeft woensdag met alle belangenbehartigers in de agrarische sector en de boerenprotestgroepen in Nijkerk het Landbouw Collectief gesloten. Belangrijkste doel daarvan is om het Rijk en de provincies te helpen om de stikstofimpasse te doorbreken.

Door een doorbraak te realiseren, wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen, meldt het Landbouw Collectief. Dat samenwerkingsverband is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing.


'De overheid is vastgelopen in Haagse en Brusselse regels na een gerechtelijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof. In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen. Daarmee wordt de gehele agri -en foodketen geraakt zonder dat er sprake is van noodzaak of een echte crisis.'

Doodlopend spoor

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw en infra stil komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. 'Een houdbare vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden.'

De partijen verenigd in het collectief, hebben woensdag in Nijkerk de oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld, voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. 'De afspraak is gemaakt dat al het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van voorzitter Aalt Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen tot oplossingen.'

Deelnemers

In het Landbouw Collectief hebben naast vertegenwoordigers van LTO Nederland ook Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, NAJK, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Netwerk Grondig, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Producenten Organisatie Varkenshouderij zitting.

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer