CDA%3A+exportpositie+minder+belangrijk+dan+inkomen+boer
Interview
© Dirk Hol

CDA: exportpositie minder belangrijk dan inkomen boer

Voor het CDA is de exportpositie van de land- en tuinbouw geen heilig huisje meer. Het zorgt voor een onbalans tussen ecologie en economie. De oplopende regeldruk om die te herstellen, frustreert boeren. 'In die afweging is export minder belangrijk dan het boereninkomen.'

De aanzet tot een nieuwe landbouwkoers van de partij staat in het rapport 'Zij aan zij, Toekomstperspectief voor Nederland in 2030'. Hierin schetst het Wetenschappelijk Instituut van het CDA een toekomstvisie op maatschappij en economie.

Het is grote kolder dat het CDA hiermee een stadspartij wil worden

Leonard Geluk, voorzitter van Platform 2030, de CDA-commissie die het rapport opstelde

De landbouw moet zich hierin focussen op kwaliteitsproducten voor de vrije wereldmarkt en de lokale markt dichtbij. Duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren gaan boven de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven. De visie vorm een discussiestuk tijdens het CDA-congres van zaterdag in Utrecht, zegt voorzitter Leonard Geluk van Platform 2030, de CDA-commissie die het rapport opstelde.

Het CDA hamert altijd op het exportbelang van de agrarische sector. Is dit een koerswijziging?

'Uiteraard zijn we ontzettend trots op wat we als Nederland kunnen, weten en doen op agrarisch gebied. Innovatie is waar we goed in zijn en daarin moeten we zeker verder groeien, want dat is cruciaal voor de economische groei in Nederland.


'De kern van ons verhaal is dat we in Nederland te veel willen. Een goede boterham verdienen, op duurzame wijze en met maximale export. Dat is wel heel veel bij elkaar. In die afweging vinden wij de export minder belangrijk dan het inkomen van de boer.'

Dus de stikstofcrisis is niet de aanleiding?

'Er wordt nu wel scherper naar het CDA gekeken. Zo van: wat willen jullie nou? Maar hierover werd al langer nagedacht en we hebben het wel juist nu partijbreed op de agenda gezet. We willen af van het idee dat de boeren de oplossing voor de stikstofcrisis moeten dragen door de veestapel te halveren.

'Het gaat ons om het systeem waarin de landbouw zit. We willen dat debat graag aanzwengelen. Hoe komen we tot een duurzame landbouw en een goede boterham voor de boer.'

Is dit voor het CDA de aftrap naar de volgende verkiezingen?

'Nee, net als veel Nederlanders houdt het CDA niet van kortetermijnpolitiek. Een landbouwvisie zet je niet voor vier jaar neer. Dit rapport geeft een langetermijnvisie. De discussie hierover zal input opleveren voor ons verkiezingsprogramma. Die discussie gaan we aan met leden, niet-leden en betrokken organisaties. Zaterdag beginnen we met een ontbijt met boeren voorafgaande aan ons congres.'

Probeert het CDA de groene stedelingen voor zich te winnen?

'Dat wordt hier en daar zo geframed. Dat we een stadspartij willen worden. Grote kolder. Met de titel 'Zij aan Zij' benadrukken we dat we het samen moeten doen. Het zou ook onzinnig zijn, want de stad kan niet zonder het landelijke gebied en andersom.

'Ik ben Rotterdammer, 35 jaar lid van het CDA en voel me heel erg verbonden met onze leden uit de regio. In ons visierapport besteden we onder meer aandacht aan krimpregio's en het in stand houden van de zorg daar.'

Opvallend is wel dat het CDA de Europese samenwerking weer omarmt.

'Het zou goed zijn als we in Europa weer meer gaan samenwerken op het gebied van prijsbeleid. Boeren hebben last van de vrije markt. We zitten in een race naar de bodem. Boeren produceren meer en houden minder over. Dat voelt niet rechtvaardig. We moeten daarover binnen de EU afspraken maken, om onze land- en tuinbouw te beschermen.'

Tot nu toe zijn de reacties op het rapport nogal kritisch.

'Ik hoop niet dat iedereen de eigen stelling gaat betreden voordat de discussie is gevoerd. We moeten gezamenlijk op zoek naar nieuwe wegen om de balans tussen ecologie en economie te herstellen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 6°
  10 %
 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
Meer weer