Marcel+van+Tol%3A+we+maken+grote+stappen+bij+ontwikkeling+FloraHolland
Interview
© Henk Bouwman

Marcel van Tol: we maken grote stappen bij ontwikkeling FloraHolland

Is het digitale platform Floriday van Royal FloraHolland van invloed op de coöperatie van de bloemenveiling? Sprekers tijdens het FloriDAY Event dachten van wel. 'We zitten in een periode van grote stappen in de ontwikkeling van de coöperatie', zegt Marcel van Tol, voorzitter van de ledenraad van FloraHolland.

Hoe zinnig is de gedachte dat Floriday de coöperatie FloraHolland verandert?

'Ik kan de stelling natuurlijk ook omdraaien: Floriday komt voort uit de vernieuwing van de coöperatie. De praktijk is dat een coöperatie zich steeds opnieuw probeert uit te vinden aan de hand van de veranderingen waarmee deze te maken heeft. Dat gebeurt al meer dan honderd jaar.

Bij FloraHolland gaan we nadenken over rechten en plichten van leden. Dat kan leiden tot verschillende vormen van lidmaatschap.

Marcel van Tol, ledenraadvoorzitter van FloraHolland

'We zitten in een periode van grote stappen in de ontwikkeling van de coöperatie. Er is bijvoorbeeld een ledenraad gekomen, in plaats van de algemene ledenvergadering. Digitalisering, en daarmee Floriday, is en zal ook van invloed zijn op de coöperatie. Het is een wisselwerking.'

Hoe uit zich dat?

'Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de vormen van tarieven en lidmaatschap. FloraHolland heeft de ambitie om internationaal te groeien. Deze internationalisering roept de vraag op wat FloraHolland kan betekenen voor bijvoorbeeld de kweker die rechtstreeks vanuit Kenia aan China levert.

'We gaan nadenken over rechten en plichten van leden. Dat kan leiden tot verschillende vormen van lidmaatschap met verschillende eisen en tarieven. Daarover gaan we de komende tijd in discussie met de leden in de ledensessies. Wat daaruit komt, moeten we vanzelfsprekend nog afwachten.'

Hoe hebben leden contact met elkaar in een tijd van digitalisering?

'Contact met elkaar houden is de grootste uitdaging voor FloraHolland. Vandaag de dag ontmoeten kwekers en afnemers elkaar op de Trade Fairs. Tijdens ledensessies hebben telers met elkaar contact en daarmee heeft ook de ledenraad contact met de telers.

'In de afgelopen sessies hebben we meningen opgehaald over het thema duurzaamheid. De komende cyclus staat in het teken van digitalisering. Leden kunnen in de sessies hierover hun visies geven.'

Met het verdwijnen van de algemene ledenvergadering is een mogelijkheid van contact verloren gegaan.

'We gaan als FloraHolland jaarlijks een 'Dag van de Coöperatie' organiseren. De eerste 'Dag van de Coöperatie' wordt op 12 december in Naaldwijk gehouden.

'Deze dag is voor leden, kopers en partners van onze coöperatie en we kijken dan naar de toekomst.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  34° / 21°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 22°
  80 %
Meer weer