Vaker+mest+verwijderen+verlaagt+varkensstalemissie
Nieuws
© Twan Wiermans

Vaker mest verwijderen verlaagt varkensstalemissie

Om emissie te beperken, is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen en de urine het liefst apart. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Landbouw en richte zich op de vraag welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies integraal, en bij de bron te reduceren. Het verwijderen van mest naar een afgesloten opslag kan de emissies van de stal aanzienlijk terugbrengen.

Maatregelen combineren

Met name het combineren van maatregelen kan een aanzienlijke reductie van verschillende emissies bij de bron bewerkstelligen. Het gaat hierbij om emissies van zowel ammoniak, geur en methaan als fijnstof.

Een goed voorbeeld is het vaak en volledig verwijderen van mest via mestpannen, mestgoten of mestschuiven in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel.

Een ander voorbeeld is het naar de mestput terugpompen van de beluchte dunne fractie van gescheiden mest in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel. Deze fractie geeft geen ammoniak- en geuremissies meer en dat verlaagt zodoende ook de emissies van de verse mest.

Koelen mestoppervlak

Ook het koelen van mest een goede maatregel om emissie te beperken. Koelen van het mestoppervlak tot 15 graden Celsius gebeurt nu al, maar de onderzoekers pleiten voor het verder verlagen van die temperatuur en dan voor alle mest.

Om van mestkoeling een duurzaam systeem te maken zou de onttrokken warmte benut moeten kunnen worden, bijvoorbeeld voor de verwarming van biggenstallen of het woonhuis. Schone vloeren noemen de onderzoekers een randvoorwaarde voor een succesvolle brongerichte aanpak van de emissies.

Voermaatregelen kunnen nog een aanvullende reductie geven van de emissies, met name van ammoniak en geur. Vooral het afstemmen van het eiwitgehalte in het voer op de behoefte van individuele varkens kan winst opleveren.

Luchtkwaliteit in de stal omhoog

Brongerichte maatregelen voor emissiereductie van met name ammoniak, geur en fijnstof geven bovendien een sterke verbetering van de luchtkwaliteit op dierniveau. In bestaande stallen met luchtwassers kan dit ook worden bereikt door de minimum ventilatie te verhogen.

Dit moet dan wel gepaard te gaan met één of andere vorm van warmteterugwinning en hergebruik van deze warmte, omdat anders het energiegebruik zeer sterk zal stijgen, aldus de onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Zie voor meer informatie het rapport Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen op de site van Wageningen Livestock Research.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  33° / 21°
  30 %
 • Donderdag
  31° / 21°
  80 %
 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
Meer weer