Excretieforfaits+volgens+LTO+dichter+bij+praktijk
Nieuws
© Koen van Wijk

Excretieforfaits volgens LTO dichter bij praktijk

LTO is tevreden over de Kamerbrief over de actualisatie van de excretieforfaits voor 2020, die dinsdag is gepresenteerd. De actualisatie voor een aantal diercategorieën is uitgesteld en de voorgestelde vernieuwingen die wel doorgang vinden, zorgen voor forfaits die dichter bij de praktijk liggen.

'We hebben hier als LTO hard aan getrokken, de oorspronkelijke cijfers lagen ver weg van de praktijk', stelt Michael van der Schoot, LTO-themaspecialist Bodem- en Waterkwaliteit. De belangenbehartigingsorganisatie heeft onder meer met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan tafel gezeten om de voorgestelde actualisatie van de excretieforfaits door te nemen.


Dit heeft volgens Van der Schoot effect gehad. 'Zo wil landbouwminister Carola Schouten de twaalfmaandentermijn voor afgemolken koeien niet doorvoeren, een struikelblok voor vetmesters. Aanvankelijk zouden voor zo'n koe een jaar na afkalven fosfaatrechten nodig zijn.'

Voorlopige uitstel

Er is voorlopige uitstel van de voorgenomen actualisaties met de grootste bezwaren voor de vleesvee-, kalver-, en biologische veehouderij. Met uitzondering van de biologisch gehouden melkgeiten en schapen. Voor de pluimvee-, konijnen-, pelsdier-, paarden- en varkenshouderij worden de door het CDM voorgestelde normen overgenomen door LNV.


Specifiek voor de melkgeitenhouderij heeft het CDM de eerder voorgestelde actualisaties herzien, ten gunste van de sector. Schouten wil de actualisatie van de forfaits voor melkveehouders met hoogproductieve koeien en zelfzuivelaars vooralsnog ongewijzigd laten. Ze wil onderzoeken of naast uitstel, aanvullende overgangsmaatregelen nodig zijn.

Belangrijke voorwaarde

Dat de forfaits voor de andere groepen melkveehouders waarschijnlijk wel doorgang zal vinden, was voor LTO een belangrijke voorwaarde, zegt Van der Schoot. 'Ruwweg 80 procent van de melkveehouders heeft een klein voordeel door deze aanpassing, die ook nog eens dichter bij de werkelijkheid ligt. Hier heeft de sector ook recht op, met het oog op het succesvolle voerspoor', stelt de LTO-specialist.

Overigens wil de landbouwminister de excretieforfaits voor melkvee pas doorvoeren als het aantal fosfaatrechten in Nederland onder het sectorplafond ligt. Dit laat Schouten weten in een dinsdag verzonden brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar blijft de sector dan met de nieuwe excreties ook onder dit plafond.

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
 • Maandag
  14° / 0°
  10 %
Meer weer