Ria+Broeze+vertrekt+bij+Waterschap+Vechtstromen
Interview
© Léonie Vaarhorst

Ria Broeze vertrekt bij Waterschap Vechtstromen

Dagelijks bestuurder Ria Broeze neemt bijna afscheid van Waterschap Vechtstromen. Namens de landbouw zat ze in het dagelijks bestuur en zag ze heel wat heikele punten voorbijkomen. Haar stijl: samenwerken en in gesprek gaan met mensen die boos zijn. 'Ik maak een afspraak en ga langs.'

Ria Broeze heeft een boerenhart. Ze is opgegroeid op een boerenbedrijf en samen met haar man heeft ze een akkerbouwbedrijf gerund. Ze woont nog steeds op het bedrijf in Hoge Hexel, dat in handen is van haar zoon.

Als Broeze vertelt over haar werk als waterschapsbestuurder, komt de passie voor de landbouw telkens weer naar voren. 'Ik kom van de boerderij en daar ben ik trots op. En ik ben ook trots op de boeren die ondanks heel wat knelpunten gewoon doorgaan met het boer zijn. Daar mag best meer waardering voor zijn.'

Broeze is een bestuurder met behoorlijk wat ervaring. Ze was van 2005 tot en met 2014 namens het CDA wethouder in gemeente Wierden. Daarvoor was ze er gemeenteraadslid en ze is
Provinciaal Statenlid geweest voor provincie Overijssel.

Nu neemt Broeze afscheid als dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen. Ze bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en na de formatie treedt een nieuw dagelijks bestuur aan.

Uw aanstelling kwam in 2015 behoorlijk onverwachts.

'Dat klopt. Na het overlijden van Henk Holterman moest iemand anders zijn portefeuille overnemen. Ik was dat jaar net gestopt als wethouder in Wierden en mij werd gevraagd of ik interesse had om te solliciteren. Dat heb ik gedaan. Ik heb daar geen moment spijt van gehad. Het waterschap had net een fusie achter de rug. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben er alles aan gedaan om dat tot een succes te maken. Na vijf jaar kan ik zeggen dat het gelukt is.'

Is er genoeg aandacht voor de landbouw in het waterschap?

'Ja, ik vind dat er altijd de bereidheid is om naar de landbouw te luisteren. De belangen van natuur en landbouw zijn allebei in het waterschap vertegenwoordigd. Het gaat erom dat je met elkaar wilt samenwerken. De tijd dat natuur en landbouw als vanzelfsprekend elkaars tegenpolen zijn, hebben we achter ons gelaten.

'Dat vraagt trouwens om meer dan alleen wat afspraken maken. Dan moet je echt met elkaar optrekken en indien nodig beleid aanpassen, als je halverwege ziet dat het nodig is.'

In Overijssel denk je dan gelijk aan de vele Natura 2000-gebieden.

'Daar geldt het zeker voor. In Overijssel werken ze volgens het concept 'Samen werkt beter' en dat is ook mooi. Maar volgens mij kunnen we daar nog wel een verbeterslag in maken. Het gaat niet alleen om de afspraken die je maakt voor de gebiedsprocessen waar voor zes jaar afspraken over worden gemaakt.

'In totaal gaat het om drie keer zes jaar. Maar je moet ook in de tussenliggende periode met elkaar optrekken en kijken hoe het loopt. Anders begint het hele proces na zes jaar opnieuw en heb je grote kans dat er onbegrip en ontevredenheid tussen partijen is ontstaan. Dat voorkom je door er een echt gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken.'

Er liggen tegenwoordig heel wat natuuropgaven op het bordje van de boer.

'Vanuit de sector wordt ook al veel gedaan. Denk aan de groene en blauwe diensten, aan boeren die natuurinclusief werken. Maar ik maak me ook wel zorgen over andere ontwikkelingen in de sector.

'Het aantal boeren dat stopt, is nog steeds groot. Dat is niet alleen slecht voor de agrarische sector, maar ook voor de samenleving als geheel en een leefbaar platteland. Hier in Hoge Hexel zijn het vaak boeren die bijvoorbeeld het Oranjefeest mede mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor het crossevenement Hexel on Wheels.'

Kan de overheid dat tegenhouden?

'In ieder geval is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is. Niet telkens met nieuwe maatregelen komen. Afspraak is afspraak.

'Een voorbeeld is de stikstofruimte waar nu door de provincies naar wordt gekeken in het kader van de PAS-ruimte. Je moet je afvragen of het wel mogelijk was om die te benutten, toen de fosfaatrechten werden ingevoerd. De sector heeft de laatste jaren met heel wat te verduren gehad. Slechte prijzen, de invoering van fosfaatrechten. Het is een een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de agrarische sector levensvatbaar te houden.'

Op wat dat u bereikt hebt in de afgelopen vier jaar bent u het meest trots?

'Ik ben blij dat we de subsidieregeling 'Landbouw op Peil' in Overijssel opnieuw hebben kunnen realiseren. Hierdoor kunnen boeren daadwerkelijk aan de slag met maatregelen die zowel het bedrijf als de waterkwaliteit en -kwantiteit helpen verbeteren.'

En verder?

'Er speelt van alles. Soms moet je snel acteren. Denk aan de twee bruggen bij Gramsbergen die plotsklaps afgesloten moesten worden omdat er wat was met de betonconstructie. Boeren moesten hierdoor enorm omrijden. Dan denk je: hoe gaan we dit oplossen? We hebben gelukkig een noodbrug kunnen realiseren en de omgeving is blij met die maatregel.'

Toch komt u vast ook ontevreden mensen tegen?

'Zeker. Ik heb altijd geprobeerd met mensen in gesprek te gaan. Als iemand boos de zaal uit loopt, maak ik een afspraak. We worden het niet altijd eens. Maar je moet wel iedereen serieus nemen en luisteren naar de argumenten. Daarbij moet je wel duidelijk zijn. Nee is ook een antwoord. Dan weten mensen in ieder geval wat ze aan je hebben.'

Subsidiepot voor verbetering bodem- en waterbeheer
Zowel in Drenthe als Overijssel heeft Waterschap Vechtstromen subsidietrajecten lopen waar boeren en tuinders gebruik van kunnen maken om het bodem- en waterbeheer te verbeteren. 'Landbouw op Peil' loopt in zowel in Drenthe als Overijssel. Het is een subsidieregeling vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3 dat via de provincies wordt uitgekeerd. Ria Broeze: 'In Drenthe werd de regeling vorig jaar geopend. Daar is nu een wachtlijst. In Overijssel is de regeling net gestart. Per bedrijf is er maximaal 10.000 euro beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen en een bedrijf moet zelf ook investeren. In totaal wordt 40 of 80 procent via de subsidie vergoed, afhankelijk van de soort investering.' Voor de subsidie komen bijvoorbeeld een wasplaats voor de spuitmachine in aanmerking of peilgestuurde drainage. Het gaat om maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 5°
  90 %
 • Woensdag
  7° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
Meer weer