Overname+Bayer%2Dpakket+geeft+BASF+impuls
Achtergrond
© BASF

Overname Bayer-pakket geeft BASF impuls

De overname van zaadbedrijven en digitale activiteiten van chemiebedrijf Bayer maakt het voor branchegenoot BASF mogelijk een totaalpakket aan producten en diensten te leveren voor landbouwers wereldwijd. 'Het versterkt onze marktpositie', zegt BASF-topbestuurder Vincent Gros.

De overname van het Bayer-pakket betekent voor BASF dat een nieuw hoofdstuk is aangebroken, meldt Vincent Gros, directeur van de divisie Agricultural Solutions van BASF. 'Het is voor ons nu meer dan alleen gewasbescherming. Met een zadendivisie en een uitgebreid digitaal platform kunnen we een totaalpakket bieden aan oplossingen voor alle uitdagingen waar de wereldwijde landbouw voor staat.'

Gros gaf vorige week samen met zijn collega Livio Tedeschi een toelichting op de toekomstplannen van BASF. Hiervoor werd een internationale persbijeenkomst voor ruim 70 journalisten uit 27 landen gehouden bij BASF Vegetable Seeds in het Limburgse Nunhem. Nunhems is een van de zaadfirma's die BASF heeft kunnen overnemen na het samengaan van Bayer en Monsanto.

Nieuwe impuls

Het pakket aan producten en diensten geeft BASF een nieuw impuls, wil Gros graag erkennen. 'Het is heel inspirerend en biedt de mogelijkheid om ons marktaandeel te vergroten.' Gros vertelt dat BASF op de wereldmarkt voor gewasbescherming en voor zaden respectievelijk de derde en vierde speler is.

Het gaat om balans tussen chemie en bio, het is niet zwart of wit

Livio Tedeschi, manager Agricultural Solutions bij BASF

'Het is onze ambitie om in omzet jaarlijks 1 procent meer te groeien dan de benchmark in onze business. Daarmee kunnen we onze positie op de wereldmarkt versterken tot wellicht de tweede wereldspeler voor gewasbescherming en de derde voor zaden', zegt Gros.

Het vertrouwen in de eigen toekomst wil BASF uitstralen op het vertrouwen in de globale landbouw. Gros noemt landbouw de drijvende kracht achter alle uitdagingen van een uitdijende wereldbevolking met meer welvaart en dus een snelgroeiende behoefte aan goed voedsel.

Teelt complexer

'Voor boeren zien we vooral kansen', verzekert Gros. 'Wij gaan ervan uit dat de productiviteit van de landbouw tot 2030 met 50 procent moet stijgen. Daar komt bij dat het telen van voedingsgewassen complexer wordt als gevolg van het veranderende klimaat, geopolitieke onrust en de eisen van de samenleving.'

Meer produceren en minder impact op het milieu. Dat is volgens Gros kort gezegd de koers voor de landbouw. 'Daarvoor zijn innovatieve oplossingen nodig en wij kunnen daar een bijdrage aan leveren.' Gros verwijst naar het R&D-platform van BASF met een jaarbudget van 900 miljoen euro en de vele nieuwe projecten die zijn opgestart. 'Innovatie zit in ons DNA.'

Revysol

Gros en Tedeschi spreken over een gezonde pijplijn bij BASF. Onder meer het fungicide Revysol met een volledig nieuwe werkzame stof wordt al langer aangekondigd. De eerste toelating van dit middel wordt dit jaar nog verwacht. 'Op termijn verwachten we van Revysol een jaaromzet van 1 miljard euro', laat Tedeschi weten.

Andere nieuwe producten betreffen nog twee fungiciden, een herbicide en een insecticide. Verder experimenteert BASF met nieuwe methoden voor zaadbehandeling en blijft de fabrikant volgens Tedeschi werken aan groene middelen.

Hybrideveredeling

Voor de ontwikkeling van de digitale toepassingen worden diverse modellen al in de praktijk toegepast. De BASF-zaaddivisie is onder meer bezig met de hybrideveredeling voor koolzaad en wintertarwe.

BASF komt in 2025 met een hybridetarwe
Met de veredeling van hybriderassen voor de teelt van wintertarwe wil BASF een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw. 'Het eerste hybride tarweras verwachten we in 2025 te kunnen introduceren', vertelt Livio Tedeschi, manager Agricultural Solutions bij BASF. 'Met hybriderassen verwachten we de productie 2 tot 3 ton per hectare te kunnen verhogen, tot een gemiddeld niveau van 12 tot 13 ton tarwe per hectare voor de Europese Unie.' BASF erkent dat eerdere pogingen om de hybrideveredeling van tarwe van de grond te krijgen nooit echt succesvol zijn geweest. 'Maar wij zijn ervan overtuigd dat we op het goede spoor zitten en dat we de meerwaarde van hybriden in andere gewassen ook kunnen realiseren voor tarwe. Onze veredelaars zijn nu druk bezig om de juiste ouderlijnen te ontwikkelen', zegt Tedeschi. Voor telers geldt dat de extra kosten voor zaaizaad snel terugverdiend worden door de hogere opbrengstcapaciteit, stelt Tedeschi. 'Verder gaan we uit van minder teeltrisico's vanwege de constante opbrengsten en het gezonde gewas. Op het gebied van duurzame teelt heeft de hybridetarwe een toegevoegde waarde, vanwege de hoge stikstof- en waterefficiëntie en de beperkte gevoeligheid voor droogte en stress.'

Een journalist uit Zwitserland vraagt zich af of de nieuwe producten genoeg zijn om de groeiambities van BASF te realiseren. Hij wil weten of op termijn nog acquisities te verwachten zijn. Gros antwoordt dat dit in principe niet het geval is. 'Wij richten ons op een zelfstandige groei. En als we gaten in ons portfolio constateren, proberen we die in te vullen door meer samen te werken met partnerbedrijven.'

Verduurzaming

Een Poolse journalist is tot slot benieuwd hoe BASF omgaat met de politieke wens, zeker in Europa, om de landbouw in hoog tempo te verduurzamen. Hierover zegt Tedeschi dat BASF streeft naar teeltsystemen met een goede balans tussen biologie en chemie.

'Het is echter nooit zwart of wit. De politiek moet de landbouwsector de tijd gunnen om de omschakeling te maken naar duurzame teeltsystemen. Behoud van productiecapaciteit is daarbij wel een voorwaarde', stelt Tedeschi.

'Politici zijn net zo wispelturig als het klimaat'
Het landbouwbeleid in Europa is vaak hypocriet, meent de Engelse akkerbouwer Andrew Pitts. 'Er worden ons veel beperkingen opgelegd. Kijk naar de neonicotinoïden. Wij mogen die niet gebruiken, maar de politiek gaat wel akkoord met de invoer van producten waarop deze middelen zijn toegepast.' Pitts was uitgenodigd door BASF om tijdens de persbijeenkomst in een panel met enkele collega-boeren in te gaan op de positie van de boer in de samenleving. 'Klimaat en regelgeving zijn onzekerheden in onze bedrijfsvoering. Daarbij valt het op dat politici vaak net zo wispelturig zijn als het weer.' De akkerbouwer kreeg bijval van zijn Duitse collega Stefan Cramm. Maar die voegt er wel aan toe dat boeren zelf meer initiatief moeten nemen om uitleg te geven over hun werkwijze. 'Het draait ook in de landbouw om economisch perspectief. Wij moeten de samenleving duidelijk kunnen maken dat we tools nodig hebben om veilig voedsel te produceren.' De Bulgaarse akkerbouwer Galina Peycheva-Miteva is het beu dat boeren tegenwoordig vaak worden afgeschilderd als 'bad guys'. 'De maatschappij herkent onze missie vaak niet, maar beschouwt de sector als een gewone business. Er is te weinig begrip voor het goed managen van landbouwgrond zoals dat op de familiebedrijven al vele generaties gebeurt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer