Bayer+wil+duurzaamheid+meetbaar+maken
Achtergrond
© Haijo Dodde

Bayer wil duurzaamheid meetbaar maken

Chemieconcern Bayer wil volgend jaar een rekenmodel presenteren om de verduurzaming van de landbouw te meten. 'Een dergelijk model moet laten zien waar we staan en welke progressie we maken. Bovendien helpen de meetgegevens met het maken van de juiste keuzes voor maatregelen met de meeste impact', zegt Klaus Kunz, specialist duurzaamheid bij Bayer.

Met het vaststellen van een strategie voor het verduurzamen van de voedselketen vindt Bayer het tegelijk noodzakelijk dat duurzaamheid meetbaar is. 'Wij stellen doelen voor verduurzaming en moeten daarover rapporteren om transparant te kunnen zijn over onze voortgang', verklaart Kunz.

De specialist duurzaamheid sprak vorige week op een tweedaagse persbijeenkomst in het Duitse Monheim en Leverkusen. Hij vertelde dat Bayer volgend jaar een rekenmodel wil presenteren om de impact van maatregelen die bijdragen aan verduurzaming, te kunnen meten.

'Dat is weliswaar ambitieus, maar we gaan ons best doen. Het cijfermatig onderbouwen van duurzaamheid is vooral ingewikkeld vanwege de vele aspecten die daarop van invloed zijn.'

Werken aan een beter milieu vraagt om voldoende economische ruimte

Klaus Kunz, specialist duurzaamheid bij Bayer

Veertig landen

Bayer gebruikte de bijeenkomst met journalisten uit veertig landen om de eigen duurzaamheidsdoelen voor het jaar 2030 te presenteren. Het eerste doel is de reductie van de milieu-impact door gewasbescherming in de landbouw met 30 procent. Om dit te bereiken, helpt Bayer gewastelers onder meer bij de ontwikkeling van precisietechnieken.

Verder wil het concern een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in gewasteelten, ook met 30 procent. Tot slot gaat Bayer zich inzetten om alle oplossingen voor een duurzame landbouw toegankelijk te maken voor minstens 100 miljoen kleine boerenbedrijven in onderontwikkelde landen.

Schade aan planeet

Namens de directie benoemde topman Liam Condon de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden zonder verder schade toe te brengen aan de planeet. Hij vindt het daarbij niet meer dan logisch dat juist Bayer het voortouw neemt met het zoeken naar oplossingen voor een landbouw met minder impact op het milieu.

Condon benadrukt dat voor het realiseren van wereldwijde duurzaamheidsdoelen baanbrekende innovaties essentieel zijn. Hij vertelt dat de Crop Science-divisie van Bayer voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en technieken de komende tien jaar een R&D-budget van 25 miljoen euro heeft.

Strategie

Voor het opstellen van een strategie voor verduurzaming van de voedselketen en ook de eigen bedrijfsactiviteiten maakt het chemieconcern sinds vorig jaar gebruik van de diensten van communicatiespecialist Matthias Berninger. Hij is aangesteld als hoofd publieke aangelegenheden en duurzaamheid. Een opmerkelijke keuze aangezien Berninger vanaf 1995 tot en met 2007 lid was van het Duitse parlement namens Die Grünen.

Bij zijn toelichting op de strategie stelt Berninger dat Bayer altijd onder een vergrootglas ligt als het gaat over duurzaamheid. 'Iedereen wijst naar ons en heeft een mening. Natuurlijk realiseren we ons dat we bij dit onderwerp te maken hebben met een aantal ongemakkelijke waarheden. Het verlies aan biodiversiteit is wetenschappelijk aangetoond en ook de klimaatverandering is feitelijk bewezen.'

Volgens Berninger is het ook een vaststaand feit dat de wereldbevolking blijft groeien. 'Er is dus meer voedsel nodig en tegelijk moeten we zorgen dat de emissie van milieubelastende stoffen beperkt blijft. Daarom draait onze strategie voor meer duurzaamheid om de beste mix tussen productiviteit en beschermen van het milieu.'

Hogere opbrengsten

Naast het meetbaar maken zijn volgens Kunz het realiseren van hogere opbrengsten en het terugdringen van de milieu-impact belangrijke principes voor een duurzame voedselketen. Hij spreekt in het geval van productieverbetering over duurzame intensivering.

'Met digitalisering, vooruitstrevende veredeling en innovatieve biotechnologie willen we teelten optimaliseren. Daardoor is minder land nodig voor voedselproductie met bovendien beperkte inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.'

Toegevoegde waarde

Tot slot wijst Kunz erop dat het voor boeren wereldwijd alleen mogelijk is om te werken aan een beter milieu als daarvoor voldoende economische ruimte is. Hij pleit ervoor om in het kader van meer duurzaamheid in de voedselketen altijd te streven naar een toegevoegde waarde voor de voedselproducenten. Vooral het vastleggen van CO2 kan volgens hem op termijn een interessant verdienmodel zijn.

Voortgang duurzaamheid even belangrijk als bedrijfswinst
Journalisten reageerden vorige week met verbazing op de koers van chemieconcern Bayer om de milieu-impact van gewasteelten te beperken. Een Mexicaanse redacteur stelde dat hij onder de indruk is van de boodschap van Bayer. Hij vraagt zich af wat er veranderd is in de visie op duurzaamheid ten opzichte van de periode van voor het samengaan van Bayer en fusiepartner Monsanto. Hoofd publieke aangelegenheden en duurzaamheid Matthias Berninger wijst op nieuwe inzichten in veranderende tijden en andere maatstaven in de samenleving met de regelgeving die daarbij hoort. 'Ons primaire doel blijft dat we de beste producten willen verkopen. Maar van de directie hebben we het mandaat gekregen om te werken aan een duurzaamheidsstrategie waarbij het streven naar winst voor het concern gelijk wordt gesteld aan het streven naar voortgang in de verduurzaming van de voedselketen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  13° / 5°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  14° / 8°
  10 %
Meer weer