Ontwikkeling+PrimA4a+dreigt+vast+te+lopen
Nieuws
© Bert Hartman

Ontwikkeling PrimA4a dreigt vast te lopen

De verdere ontwikkeling van PrimA4a staat op de tocht. Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) is in afwachting van de besluiten van de gemeente Haarlemmermeer en de Greenport Aalsmeer over de precieze bedrijvigheid die zich op de locatie aan de A4 mag vestigen.

Onlangs verschenen berichten in de media dat SGN in financiële nood zou verkeren en dat de gemeente Haarlemmermeer voor de miljoenenschade zou opdraaien. SGN-directeur Philippe Bocxe ontkracht die geruchten, maar stelt wel dat de politiek voor enkele scherpe keuzes staat om de verdere ontwikkeling van PrimA4a vlot te trekken. 'Strikt voorrang verlenen aan primaire sierteeltbedrijven is in de huidige economische situatie een heilloze weg.'

PrimA4a is ooit wel bedoeld als locatie voor uitplaatsing van sierteeltbedrijven in de Greenport Aalsmeer, die moeten wijken voor andere ruimtelijke functies. Bocxe: 'In de praktijk blijkt het lastig om dat financieel rond te zetten. Intussen zijn er wel veel andere partijen, vooral ook in de hoek van de toeleveranciers die zich graag bij Rijsenhout zouden vestigen. Daar zouden we graag mee aan de slag gaan.'

Garantstelling

De gemeente Haarlemmermeer staat garant voor een lening van 13,5 miljoen euro die is geïnvesteerd in grondaankoop. Taxaties laten zien dat de waarde van de percelen is gedaald. 'Afgesproken is dat de gemeente in uiterlijk vier jaar de garantstelling wil afbouwen tot nul euro,' legt een woordvoerder uit.

Misschien moeten belanghebbenden voor een oplossing buiten de 'gebaande paden' gaan

Leonie Claessen, regio-ondersteuner Glastuinbouw Nederland

'Op basis van de financiële prognoses leek dat eind 2018 haalbaar. Voor het aflossen van de lening is SGN afhankelijk van opbrengsten uit grondverkoop. Die zijn vooralsnog tegengevallen dit jaar.'

Schuifruimte

Leonie Claessen van Glastuinbouw Nederland benadrukt het belang van voldoende ontwikkelings- en schuifruimte in en rond de Greenport Aalsmeer. 'De ruimte die in de Haarlemmermeer is gereserveerd, moet worden benut voor vestiging van glastuinbouwondernemers hetzij uit de Greenport zelf of daarbuiten en bij voorkeur uit het sierteeltcluster.'

Vanuit Greenport Aalsmeer is een werkgroep met deze problematiek bezig waarbij ook SGN en de gemeente Haarlemmermeer zijn betrokken. Claessen: 'De werkgroep inventariseert waar het tot nu toe aan schort, welke knelpunten er zijn en hoe die kunnen worden opgelost. Daar wordt hard aan gewerkt en we hopen dat daarover in november knopen kunnen worden doorgehakt.'

Gunstige ligging

Glastuinbouw Nederland maakt zich er sterk voor dat zich goede, sterke bedrijven vestigen die het cluster én het ondernemerschap in de Greenport Aalsmeer versterken. 'Gezien de gunstige ligging van het gebied, de prachtige kavels, de goede aansluiting op het OCAP-netwerk én de welwillende houding van de gemeente, moet er een oplossing te vinden zijn.'

Misschien dat belanghebbenden hiervoor iets buiten de ‘gebaande paden’ moeten gaan, suggereert Claessen. 'Zowel als het gaat om financiering van de vestiging, als ook om het soort bedrijf dat zich op PrimA4a mag vestigen.'

Ambities

Volgens de gemeentelijke woordvoerder heeft de achterblijvende uitgifte nog geen invloed op de ambities. 'Op dit moment heeft Haarlemmermeer geen andere plannen voor het gebied. Mocht de samenwerking met SGN eindigen, dan zal de gemeente zich op dat moment opnieuw over de toekomst van het gebied buigen.'

Bocxe hoopt dat het zover niet hoeft te komen. 'De voorwaarden voor tuinbouwbedrijven om zich bij Rijsenhout te vestigen zijn goed. Een relatief lage grondprijs, de gunstige kredietmarkt en het sterke cluster rondom, maken PrimA4a tot een aantrekkelijke locatie. Daar waar het gaat om het uitplaatsen van sierteeltbedrijven is extra overheidssteun noodzakelijk, bovenop de bestaande subsidieregelingen. Dat hebben de rekensommen van de laatste jaren ons wel geleerd.'

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer