Een noodkreet die heel Nederland aangaat

In deze rubriek komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP. Hij is lid van de landbouwcommissie.

'Vier miljoen boerenbedrijven zijn teloorgegaan in tien jaar tijd. Per dag stoppen meer dan duizend boeren in Europa met hun bedrijf.'

Terwijl de beoogde nieuwe landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski met deze alarmerende cijfers zijn hoorzitting in het Europees Parlement begon, stond het levensgrote bewijs van de nijpende situatie op het Malieveld in Den Haag. Een terecht en waardig protest, tegen een structurele onderwaardering van de sector die nu al veel te lang aanhoudt. Een noodkreet die heel Nederland aangaat.

Hoe heeft stikstof Nederland in gijzeling kunnen nemen? Hoe zit het met de metingen en waarom speelt dit in de buurlanden niet zo? Zaken die dringend duidelijk moeten worden, met het oog op de toekomst van de landbouw en andere sectoren.

Ik hoop dat Nederland als een van de eerste lidstaten de nieuwe landbouwcommissaris zal uitnodigen voor een aantal werkbezoeken

Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP

Sinds juli ben ik aan de slag in het Europees Parlement namens de SGP. Als lid van de landbouwcommissie zal ik nauw betrokken zijn bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze week ben ik door de ECR aangewezen als onderhandelaar namens de fractie op dit dossier.

Zoals bekend heeft de vorige landbouwcommissie een rapport opgesteld, maar moet een plenaire stemming nog plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat er flink aan gesleuteld gaat worden.

Voor de SGP is het van groot belang – zeker ook gezien de nijpende situatie en de enorme regeldruk – dat er niet een nieuw pak gedetailleerde verplichtingen op het erf wordt gezet, maar dat nieuwe ecoregelingen naar vrije keuze in te passen zijn in het bedrijf. Als een stimulans voor win-winoplossingen.

De politieke coördinatoren van de landbouwcommissie besloten deze week dat ze meer van de beoogde landbouwcommissaris willen horen, voordat ze goedkeuring geven aan zijn nominatie. De bereidheid om de dialoog aan te gaan stelde de landbouwcommissaris voorop. Concreet noemde de kandidaat dat ook wat hem betreft stimuleringsmaatregelen en steun het juiste middel zijn op weg naar verdere verduurzaming van de sector.

Ik hoop dat Nederland als een van de eerste lidstaten de nieuwe landbouwcommissaris zal uitnodigen voor een aantal werkbezoeken. Dit is van belang om te laten zien hoe we hier op een relatief kleine oppervlakte op de landkaart op een zeer duurzame en efficiënte wijze voedsel produceren.

@hjaruissen

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer