Komt+Samsom+met+juiste+feiten+naar+Brussel%3F
Column
© Europees Parlement

Komt Samsom met juiste feiten naar Brussel?

In deze rubriek komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week Annie Schreijer-Pierik. Ze is lid van het Europees Parlement voor het CDA.

Voormalig milieuactivist en PvdA-leider Diederik Samsom wordt de kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans. En daarmee een van de sleutelfiguren op de belangrijkste portefeuilles voor onze agrarische sector, namelijk Europees klimaat- en milieubeleid. Het Nederlandse duo krijgt de belangrijke opdracht om de Europese Green Deals vorm te geven die moeten leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050. Wat zijn de feiten?

Er wordt veel gesproken over de uitstoot door rundvee. Maar dat is bij herkauwers een andere cyclus dan de CO2-uitstoot door auto's, schepen en vliegtuigen. Methaan uit een koe is afkomstig uit gras en onkruid die eerder datzelfde broeikasgas uit de lucht hebben gehapt. Dit is een dichte kringloop, zonder dat er netto CO2 bij komt.

En dat is compleet anders dan de gestage ophoping van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen.

Het is belangrijk dat Samsom niet als activist, maar met de juiste feiten in zijn bagage naar Brussel komt

Annie Schreijer-Pierik, Europarlementariër voor het CDA

Minder vlees, minder emissie en dus geen klimaatprobleem is ook feitelijk onjuist. Als je de wereld alleen plantaardig wil voeden, heb je nog veel meer landbouwgrond nodig. De uitdaging met een groeiende wereldbevolking is juist om op efficiëntere wijzen voedsel te produceren. Dat lukt niet zonder veehouderij die ongebruikte biomassa tot waarde kan brengen. Dáár ligt de winst voor de toekomst.

Van alle landbouwgebieden ter wereld bestaat 70 procent uit marginale, arme grond. Alleen herkauwers zijn in staat om het gras dat er groeit op te werken tot voor mensen eetbaar voedsel. Wie denkt dat we zonder veehouderij kunnen, heeft geen benul van ons voedselsysteem.

Het Compendium voor de Leefomgeving stelt dat 40 procent van de depositie in Nederland voortkomt uit emissies die in het buitenland plaatsvinden. Van de emissies binnen Nederland is 42 procent toe te schrijven aan de landbouwsector, met name door ammoniak uit de veehouderij. Maar die sector heeft dankzij innovatieve maatregelen de uitstoot sinds 1990 al met 65 procent weten terug te dringen.

De Nederlandse landbouw leverde in 2018 45 miljard op voor de handelsbalans. Het D66-voorstel om de veestapel te halveren zou een enorme kapitaalvernietiging tot gevolg hebben. Rabobank becijferde dat halvering van de intensieve veehouderij de Nederlandse economie jaarlijks 3,5 miljard gaat kosten en 40.000 arbeidsplaatsen. Ook wordt hiermee slechts 11 procent van de totale uitstoot gereduceerd.

Het is daarom belangrijk dat Diederik Samsom niet als activist, maar met de juiste feiten in zijn bagage naar Brussel komt.

@AnnieSchreijer

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer