%27Richtlijn+cumulatieve+middelrisico%27s+insecten+nodig%27
Nieuws
© Han Reindsen

'Richtlijn cumulatieve middelrisico's insecten nodig'

Landbouwminister Carola Schouten wil een Europees richtsnoer voor beoordeling van cumulatieve risico's door gewasbeschermingsmiddelen voor insecten.

Schouten schrijft dat in antwoord op een motie van de Tweede Kamer. In de motie van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet en ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wordt aangedrongen op het beoordelen van de effecten door cumulatie van stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.

Er is op dit moment geen richtsnoer voorzien voor de beoordeling van cumulatieve risico's voor de gezondheid van insecten dat praktisch toepasbaar is door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Schouten zal bij de Europese Commissie aandringen op het laten ontwikkelen en vaststellen van een dergelijk richtsnoer.

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft in maart een algemeen kader vastgesteld hoe bij de risicobeoordeling van chemische stoffen om te gaan met de effecten van een gecombineerde blootstelling aan meerdere stoffen. Het Ctgb gebruikt dit document als achtergronddocument.

Omwonenden

In de brief aan de Tweede Kamer antwoordt de minister ook op moties die betrekking hebben op spuitvrije zones op landbouwgronden grenzend aan woningen of aan de leefomgeving van omwonenden, zoals speelplekken voor kinderen. Volgens de landsadvocaat is het niet mogelijk om in dit kader teeltvrije zones in te voeren. Het advies is om met algemene regels te wachten tot het blootstellingsonderzoek is uitgevoerd.

Schouten verwacht het advies van de Gezondheidsraad in de zomer van 2020 te ontvangen. 'Natuurlijk zal ik op basis daarvan opnieuw bekijken of en zo ja welke verdere maatregelen nodig zijn voor bescherming van omwonenden', schrijft de minister, die in de tussentijd blijft inzetten op faciliteren van maatwerkoplossingen op lokaal niveau.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer