Fiat+voor+zes+projecten+Kas+als+Energiebron
Nieuws
© Twan Wiermans

Fiat voor zes projecten Kas als Energiebron

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland hebben zes projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron.

Na advies van de ondernemersgroep is 'Fossielvrije belichte tomatenteelt' in het programma opgenomen. Als vervolg op het project 'Totaalconcept duurzaam belichte teelt' is het doel van dit project de demonstratie van een (nagenoeg) fossielvrije belichte tomatenteelt.

'Kansen voor artificial intelligence (AI) bij precisieklimaat' is als tweede project gehonoreerd. Hierin worden in een praktijkkas klimaatverschillen bepaald met een draadloos sensornetwerk. Deze worden gekoppeld aan de meetwaarden van de klimaatcomputer, oogstdata en ziektedruk in het gewas met behulp van AI.

Optimale spectrum

'Alstroemeria en haar lichtcriteria' is als derde goed bevonden als onderzoeksproject voor Kas als Energiebron. Het vinden van het optimale spectrum voor LED-belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud en verbetering van de bladkwaliteit, is hierin het streven.

Het vierde project over CO2-dosering moet aantonen hoe telers zuiniger kunnen omgaan met CO2 in de bestaande kassen met behoud van een goede productie. Ook moet dit onderzoek duidelijk maken hoe dat nog zuiniger kan in nieuwe kassen of met aanpassingen in de kas.

Doordrager onder LED

Het produceren van een doordrager in de aardbeienteelt onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van 0,5 kilo per vierkante meter per week, is het uitgangspunt van het vijfde project. Het zesde onderzoek moet een beeld geven of CO2-hergebruik uit compostering van champost zinvol is.

De projecten worden gefinancierd met middelen van het ministerie en diverse private financiers, zoals gewascoƶperaties en toeleveranciers. Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het ministerie en Glastuinbouw Nederland om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
Meer weer