%27Wij+zijn+constant+bezig+met+onkruidbestrijding%27
Interview
© Eigen foto

'Wij zijn constant bezig met onkruidbestrijding'

Alex van Hootegem maakte in 1999 de omschakeling naar biologische teelt, op het biodynamische landbouwbedrijf Meulwaeter in Kruiningen. 'Onze hele bedrijfsvoering is ingericht op onkruidbestrijding', zegt Van Hootegem.

Hoe is jullie landbouwbedrijf opgebouwd?

'Ons bedrijf telt zo'n 145 hectare waarop twaalf verschillende gewassen worden geteeld voor de conservenindustrie, verwerkers en verpakkers van biodynamische plantaardige producten en veevoer.

'Wij hebben de beschikking over zestien percelen akkerland en verbouwen op elk perceel ieder jaar een ander gewas. Op die manier proberen wij ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen.'

Met name de laatste procenten onkruid verwijderen is het moeilijkst. Dat kost veel tijd, aandacht en geld

Alex van Hootegem, eigenaar van Meulwaeter

Wat is het grote verschil met traditionele landbouwbedrijven?

'Onze bedrijfsvoering is voor een groot deel gericht op onkruidbestrijding. Denk daarbij aan rassenkeuze, zaaitijdstip en zaaiwijze.


'Wij werken bijvoorbeeld met vaste zaaibedden en zaaien iets dieper dan gangbaar, omdat het onkruid dan eerder aan de oppervlakte komt dan het gewas. Daardoor kunnen we voor opkomst van het gewas het onkruid alvast verwijderen, door bijvoorbeeld licht te eggen.'

Waarom is onkruidbestrijding zo'n belangrijk onderdeel van jullie bedrijfsvoering?

'Het is niet anders dan in de chemische landbouw. Als we dit niet goed doen, dan worden we enorm afgestraft en hebben we geen goede opbrengsten. We zijn in staat om met een grote diversiteit aan landbouwmachines het grootste deel van het onkruid te bestrijden.

'De laatste procenten, wat nog heel veel onkruid is, verwijderen we nu nog met de hand. Dat kost veel tijd, aandacht en geld. Verder is het resultaat nooit helemaal af. Bovendien wordt het steeds moeilijker om hiervoor mensen te vinden.'

In hoeverre denkt u dat technologie kan helpen hiervoor een oplossing te vinden?

'Ik verwacht daar veel van. De benodigde technieken, zoals cameraherkenning, robotarmen, mechanica en lasers, worden al op diverse terreinen toegepast. Maar de ontwikkeling in de landbouw gaat helaas erg langzaam. Daarom ben ik blij dat de ZLTO onlangs een bijeenkomst heeft georganiseerd voor hightechbedrijven en telers over slimme onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw.

'Ik heb het idee dat veel partijen in de markt op een eilandje werken en onvoldoende communiceren over nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarom is het zaak om deze partijen meer met elkaar te verbinden.'

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 12°
  40 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer