Hightech%2D+en+agrosector+pakken+onkruid+samen+aan
Achtergrond
© APV

Hightech- en agrosector pakken onkruid samen aan

Bij Proeftuin Vredepeel is onlangs de kick-off gehouden van het programma 'Hightech meets Telers: slimme onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw'. Doel van dit programma is om roboticatechnieken die gericht zijn op onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw, zo snel mogelijk verder te ontwikkelen.

'Land- en tuinbouwbedrijven komen steeds meer in de problemen door onkruid', zegt Geert Hermans, coördinator Teelt Overleg Groenten en adviseur innovatie bij ZLTO.

'Enerzijds is er sprake van een verschraling van de bestrijdingsmiddelen die, mede onder druk van bezorgde burgers en overheden, mogen worden ingezet om het onkruid te bestrijden. Anderzijds zien we dat giftige onkruidplanten zoals nachtschade en doornappel daardoor steeds meer ruimte krijgen om te groeien en problemen gaan veroorzaken.'

Balans

Hetzelfde geldt voor graanopslag. 'Dat is overgebleven zaad van een vorig gewas dat gaat kiemen. Als sporen hiervan terechtkomen in andere groenten, dan kan dit leiden tot allergenenbesmetting, waardoor de voedselveiligheid in het gedrang komt. De balans tussen gewasbescherming en voedselveiligheid komt door deze ontwikkelingen steeds verder onder druk te staan', stelt de adviseur innovatie.

Het is belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met innovaties

Geert Hermans, coördinator Teelt Overleg Groenten en adviseur innovatie bij ZLTO

'Daarnaast is de beschikbaarheid van arbeid bij handmatig wieden een groot knelpunt. Mensen zijn gewoonweg niet meer te verleiden om dit werk te doen. De kans bestaat zelfs dat bepaalde groenteteelten hierdoor op den duur verdwijnen uit Nederland', waarschuwt Hermans.

'Voor spinazie is bijvoorbeeld nog maar één onkruidbestrijdingsmiddel beschikbaar. Als dit middel zou verdwijnen, is het niet ondenkbaar dat de hele spinazieteelt uit Nederland verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de teelt van bonen, erwten en wortels. Voor bedrijven die deze producten verwerken, zou dit natuurlijk een slechte ontwikkeling zijn.'

Vaart maken

Volgens de adviseur innovatie is het daarom belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met het ontwikkelen van slimme oplossingen voor onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw. Op 28 augustus zijn zo'n vijftig hightechbedrijven en ondernemers uit de agrarische sector bij elkaar gebracht gebracht bij Proeftuin Vredepeel.

'Zij hebben eerst een wandeling gemaakt door de proeftuin om de onkruidproblemen van dichtbij te zien. Vervolgens zijn partijen gezamenlijk om tafel gaan zitten om de mogelijkheden, kansen en barrières rondom het ontwikkelen van slimme onkruidbestrijding te verkennen.'


Drie cases

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn drie cases geformuleerd, waar hightechbedrijven en agrarische ondernemers gezamenlijk mee aan de slag gaan.

'De eerste case is erop gericht om de aardappelopslag in de grond effectief aan te pakken. Bij aardappelopslag is er sprake van ongewilde groei van aardappelplanten op het land als gevolg van vorige teelten. Vanuit plantgezondheid is dit een ongewenste ontwikkeling', zegt Hermans.

'Aardappelopslag kan namelijk ziekten en plagen van de aardappel in het veld in stand houden en dat willen we liever voorkomen. Bij de tweede case wordt naar een oplossing gezocht voor onkruidbestrijding in de bonenteelt en in een derde case in slateelt.'

Verbinden

De verschillende technieken om tot een slimme oplossing te komen voor deze cases bestaan al. 'Nu is het dus vooral zaak om een aantal zaken op een goede manier op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden.'

De planning is dat de projectteams die met elkaar gaan werken aan de cases, in de komende weken nog enkele keren bij elkaar komen om hun ideeën verder uit te werken.

'Tijdens de vakbeurs AgriFoodTech 2019 op 11 en 12 december in Den Bosch willen wij vervolgens de consortia van bedrijven presenteren die actief aan de slag gaan met de projecten. Daarna hopen wij in 2020 de eerste prototypes tegemoet te kunnen zien.'

Laatste restjes

De adviseur innovatie zegt dat met deze werkwijze breed wordt ingezet om de onkruidbestrijding op een innovatieve manier aan te pakken. 'Een groot deel van het onkruid kan al mechanisch worden aangepakt, maar juist voor die laatste restjes moet een passende oplossing worden gevonden.'

Daarvoor kunnen verschillende technieken worden toegepast: van precisie spuiten en het toepassen van high voltage tot het gebruik van automatische schoffelmachines.

'Het belangrijkste is dat deze oplossingen binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor agrarische ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk aan de slag kunnen om het onkruid op hun land- en tuinbouwpercelen op een slimme manier te bestrijden.'

Programma 'Hightech meets Telers'
Het programma 'Hightech meets Telers: slimme onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw' is een initiatief van ZLTO, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Rewin, FME en Food Tech Brainport en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant. 'Doel is om de aanwezige kennis op het gebied van hightech en in de agrarische sector optimaal te benutten door bedrijven bij elkaar te brengen. Vervolgens wordt ook aangezet tot actie om daadwerkelijk met nieuwe oplossingen te komen', legt Geert Hermans van ZLTO uit. Ondernemers die interesse hebben om deel te nemen aan het programma, kunnen voor meer informatie mailen naar geert.hermans@zlto.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer