Meer+integraal+duurzame+stallen
Nieuws
© maatlat

Meer integraal duurzame stallen

Het aantal integraal duurzame stalsystemen nam in 2018 verder toe. Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen. Van de ongeveer 74.730 stallen met rundvee, varkens en pluimvee is het percentage integraal duurzame stallen op peildatum 1 januari 2019 16,5 procent. Dat was één jaar eerder 15 procent.

Het percentage op 1 januari 2019 loopt uiteen van 9,5 procent in de rundveehouderij tot 29,8 procent in de varkenshouderij en 50,5 procent in de pluimveehouderij. De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan het Beter Leven-keurmerk en de Maatlat Duurzame Veehouderij. Ook stopte een aantal bedrijven dat niet aan de eisen voor integraal duurzame stallen voldeed.

Op basis van dierplaatsen blijkt dat 19,2 procent van het rundvee, 39,2 procent van de varkens en 47,6 procent van het pluimvee integraal duurzaam wordt gehouden. Het aandeel dierplaatsen in duurzame stallen is daarmee voor rundvee en varkens aanzienlijk hoger dan het aandeel gerealiseerde duurzame stallen.

Onderlinge samenhang

Integraal duurzame stallen zijn gedefinieerd als stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidskenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stal- en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen. Verder moeten die stallen daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden en economisch haalbaar zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer