Kosten+PlanetProof+gaan+omlaag
Nieuws
© Han Reindsen

Kosten PlanetProof gaan omlaag

Telers zijn minder geld kwijt aan certificerings- en analysekosten voor het keurmerk 'On the way to PlanetProof'. Dat blijkt uit het herziene certificatieschema dat sinds 1 januari van kracht is.

Het aantal audits gaat terug van twee naar een per jaar en ook zijn er veel minder residuanalyses nodig. Tot nu toe moest er per gewas bemonsterd worden en bij een groter areaal waren soms meerdere residuanalyses per jaar nodig. Vanaf dit jaar wordt het aantal analyses verlaagd naar een analyse op 25 procent van de bedrijven.

De bladmonsters voor deze analyses worden steekproefsgewijs en onaangekondigd genomen. De kosten worden nu doorberekend in de certificeringskosten, tot dit jaar werden de kosten direct gefactureerd aan de teler.

Veel discussie

Over de kosten en baten van duurzaamheidsmaatregelen is veel discussie. Telers vinden het bezwaarlijk dat ze hogere kosten maken, terwijl ze niet meer geld krijgen voor de producten. 'Die discussie gaat in principe buiten ons om', vertelt programmamanager Stefanie de Kool van Stichting Milieukeur (SMK). 'Maar we hebben wel kritisch gekeken naar wat wel en niet nodig is om de duurzaamheidsdoelen te halen.'

De Kool verwacht dat het aantal deelnemers sterk stijgt. 'Een heel aantal telersverenigingen gaat dit jaar deelnemen. Uiteindelijk wordt het aantal deelnemers bepaald door de eisen die retailorganisaties stellen. Vorig jaar hebben diverse supermarkten zich aan 'On the way tot PlanetProof' geconformeerd. Dat ga je dit jaar terugzien in het aantal deelnemers.'

De telersverenigingen willen het keurmerk ook hanteren voor de productie voor het buitenland. De Kool: 'Ze zien het als unique sellingpoint. Op die manier willen ze het ook positioneren, als duurzaam geteelde producten.'

Bonuspunten te halen

Aan het certificatieschema zijn keuzemaatregelen toegevoegd op het gebied van energie en klimaat waarmee bonuspunten worden toegekend. Bij het gebruik van mest wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van vaste mest en drijfmest. Gebruik van vaste mest en organische mestkorrels wordt meer beloond, omdat dit meer bijdraagt aan koolstofvastlegging.

Een van de meest bediscussieerde onderwerpen is de wijziging van de norm voor actieve stof voor een aantal gewassen. Voor de meeste gewassen betreft het een verruiming, omdat telers tegen knelpunten aanliepen. Dit geldt voor de gewassen aardbei, witlofpennen, peen, prei, spruitkool, sluitkool, appel, peer, sla, paddenstoelen en kiwibes.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer