Helderheid over PlanetProof nodig

Stichting Milieukeur (SMK) lanceerde dit voorjaar een nieuw keurmerk met als naam 'On the way to PlanetProof' met extra eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bayer wil helderheid en transparantie over het tot stand komen van de nieuwe lijsten.

Helderheid+over+PlanetProof+nodig
© koos van der spek

'On the way to PlanetProof' bevat, boven de al bestaande strenge wettelijke eisen, lijsten voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor Bayer is onduidelijk hoe deze tot stand zijn gekomen.

Wij hebben vragen en opmerkingen bij de manier waarop met het risico van middelen wordt omgegaan, bij de afwijkingen ten opzichte van de beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en bij de gebruikte criteria. Wij hebben hier geen afdoende antwoord op gekregen.

Niet bij betrokken

Het keurmerk is afgelopen jaar in overleg met diverse partijen tot stand gekomen. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie werd er, anders dan via een algemene consultatieronde, niet bij betrokken.

Belangrijk bij PlanetProof zijn de lijsten met bonus- en maluspunten, verboden en emissiebeperkende maatregelen voor gewasbeschermingsmiddelen. Telers worden hiermee beperkt in hun middelenkeuze. Deze lijsten zijn gebaseerd op de Milieumeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en andere criteria.

Opmerkingen

Wij hebben hier na een grondige analyse van de ons beschikbare gegevens vragen en opmerkingen bij. Zo lijkt de bonus-malus- en verbodsindeling sterk gebaseerd op mogelijk gevaar in plaats van op het daadwerkelijke risico. Het resultaat is dat stoffen die zonder onaanvaardbaar risico kunnen worden gebruikt, toch worden beperkt bij PlanetProof.

De middelenlijsten bij PlanetProof zijn mede gebaseerd op de Milieumeetlat. Hierin lijkt de onafhankelijke middelenbeoordeling van het Ctgb onvoldoende verwerkt.

Criteria

PlanetProof combineert criteria zoals gegevens uit de Milieumeetlat, gevaarlijsten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Inspectie SZW en de EU en een Delphy-beoordeling over de misbaarheid van middelen. Een overzicht van alle gebruikte criteria en de weging ontbreken.

Middelen van biologische oorsprong lijken anders te worden gewaardeerd dan chemische middelen door de onjuiste aanname dat biologische middelen veiliger zijn dan chemische middelen.

Discussie

Opmerkelijk is ook dat middelen die politiek en maatschappelijk ter discussie staan, anders worden gewaardeerd. Middelen die het Ctgb bijvoorbeeld beoordeelt als veilig voor bijen, zet het keurmerk als onveilig neer.

Over de lijsten zijn wij een aantal maanden met SMK in gesprek. Met CLM praten wij al langer over de uitgangspunten in de Milieumeetlat. SMK heeft onvoldoende inhoudelijk gereageerd op onze vragen en opmerkingen en is onvoldoende transparant over de door hen gebruikte methode.

Doel voorbijgeschoten

Wij constateren dat PlanetProof het middelenpakket van telers op onduidelijke gronden beperkt. PlanetProof wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de teelt, maar schiet met het onnodig beperken van het effectieve middelenpakket dit doel voorbij.

Het is niet of nauwelijks vast te stellen hoe PlanetProof tot haar beoordeling komt. Wij hopen dat SMK onze vragen en opmerkingen serieus oppakt en de transparantie rond PlanetProof vergroot.

Hinse Boonstra en Jolanda Wijsmuller Agricultural Policy & Stakeholder Affairs Manager en Value Chain, Biologics & Minor Crops Manager bij Bayer Cropscience Nederland

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer