Waterpark+kan+boeren+Ouddorp+aan+water+helpen
Analyse
© Koen van Wijk

Waterpark kan boeren Ouddorp aan water helpen

Vier mogelijke oplossingen zijn er voor het watertekort dat dreigt voor de land- en tuinbouw in Ouddorp. Ze passeerden de revue bij een bijeenkomst in het kader van het project Waterpark van (Projecten) LTO Noord. Dat alle gebiedspartijen zich over het probleem buigen, is de eerste winst.

In de polders op de kop van Goeree is water voor boeren steeds vaker een schaars goed. Akkerbouwers en bloemenkwekers die willen beregenen zien in een droge zomer al snel de sloten droog staan. Zoute kwel en een oplopend chloridegehalte in het oppervlaktewater speelt hen dan ook parten.

Sommige agrariërs prikken zelf een put of drainagebuis in de grond, zoals afdelingsbestuurder Jan de Jong van LTO Noord Goeree-Overflakkee. 'Ik heb op de bonnefooi daardoor wel water, maar voor hetzelfde geld heb je niks.'

Geïsoleerde ligging

De ondernemers ten westen van Ouddorp zijn afhankelijk van regenwater en uitzakkend water uit naburig duingebied. Hun polders liggen ingeklemd tussen duinrijke natuurgebieden, zout water van Noordzee en Grevelingen en het dorp met vakantieaccommodaties. Door de geïsoleerde ligging is aanvoer van zoetwater uit andere polders niet mogelijk.

Tijdens een bijeenkomst van project Waterpark kwamen verhoging van het waterpeil, aanleg van een bovengrondse waterbuffer, peilgestuurde (druk-)drainage en een kreekruginfiltratiesysteem bovendrijven als oplossingen. Een combinatie van meerdere maatregelen biedt het meeste soelaas, stelden diverse deskundigen in Ouddorp. Naast agrariërs zaten Waterschap Hollandse Delta, natuurorganisaties, kennisinstelling Deltares en LTO Noord aan tafel.

Hoger slootwaterpeil

De boeren zien om te beginnen wel wat in een peilverhoging. Waterschap Hollandse Delta werkt aan een nieuw peilbesluit, bleek tijdens de bijeenkomst, dus dat kan snel geregeld zijn. Als er eenmaal meer water in het gebied blijft, komen de andere maatregelen in beeld. Ook is meer hydrologische kennis over de ondergrond nodig, om te weten waar bijvoorbeeld een zoetwaterbel zit, en waar juist zoute kwel. De projectleiding onderzoekt nu de animo voor een of meerdere pilots.

Het gaat in de 'businesscase' Ouddorp met het Waterpark daarmee een andere kant op dan bij het aanvankelijke uitgangspunt: het creëren van een nieuw verdienmodel in de polder waarin naast voedselproductie ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een rol krijgen.

Maar zonder het project waren de lokale boeren nooit een stap dichterbij een structurele oplossing gekomen. Nu zijn ze met natuurorganisaties, waterschap en deskundigen in gesprek over oplossingen. De eerste stap, de waarborg voor een gezonde bedrijfsvoering, komt zo een stuk dichterbij. Als het zoetwater eenmaal weer rijkelijk de sloten vult, komen de andere uitdagingen vast ook in beeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer