Een+eiland+gemaakt+om+te+boeren
Achtergrond
© Wim van Vossen

Een eiland gemaakt om te boeren

Agrarisch Goeree-Overflakkee heeft gunstige kaarten in handen. Een toekomst als hightech en duurzaam landbouweiland lonkt. De ontwikkelingsagenda die LTO Noord liet maken, slaat hiervoor de piketpaaltjes richting 2030.

Een eiland dat is gemaakt om te boeren. Zo valt Goeree-Overflakkee te typeren. Akkerbouwgewassen domineren het landschap van akkers en dijken, afgewisseld met bollenvelden en grasland.

Zo'n zeshonderd jaar geleden ontstond Goeree-Overflakkee uit een reeks eilandjes van aanslibbingen van zeeklei. Steeds meer vruchtbaar land werd op de zee gewonnen en ingepolderd.

Areaal gekrompen

De groei van het landbouwareaal ging tot in de twintigste eeuw door. Inmiddels is het areaal weer gekrompen. Sinds 2000 heeft de sector al 11 procent ingeleverd aan woningbouw en natuur. Recent is er nog land afgestaan voor de nieuwe getijdennatuur van de Noordrand.

Bij LTO Noord Goeree-Overflakkee is daarmee het besef ontstaan dat ze het heft in eigen hand moeten nemen, wil de land- en tuinbouw haar ambities blijven waarmaken.

Agrarisch Ontwikkelingsprogramma

Mede daarom liet de afdeling een Agrarisch Ontwikkelingsprogramma (AOP) samenstellen door de HAS-studenten Marloes van Eck en Sander Kroeze en koos bewust voor zoveel mogelijk draagvlak bij gemeente, agribusiness en maatschappelijke partijen.

Een van de aanbevelingen is dat de natuur niet de overhand moet krijgen op het eiland. LTO Noord zou de rol van intermediair op zich kunnen nemen en via compromissen aan de voorkant het agrarisch belang veiligstellen.

Hoger niveau

Als de punten in de bijbehorende ontwikkelingsagenda tot 2030 gefaciliteerd worden, kan de sector doorgroeien naar een hoger niveau.

Dat is de stip aan de horizon, waar boeren en tuinders op Goeree-Overflakkee zich graag aan verbinden.

Felle boeren

Het eiland telt veel 'felle boeren'; ambitieuze en relatief jonge ondernemers die graag innoveren. Zowel in (teelt)techniek als met duurzame initiatieven, verbreding en ketensamenwerking.

Dankzij deze mentaliteit, het milde klimaat, de zoetwatervoorziening en de goede bodemkwaliteit zijn de gewasopbrengsten per hectare relatief hoog.

Aanbevelingen

Het aandeel jonge boeren en de animo bij bedrijfsopvolgers is ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat tekent het toekomstperspectief. Die sterke agrarische stand zorgt ook voor meer druk op de grond, want velen willen groeien. Voor bouwland wordt 99.000 euro per hectare neergeteld.

In het AOP zijn de aanbevelingen verdeeld in de thema's fysieke omstandigheden, kennisoverdracht, imagoverbetering, wet- en regelgeving en duurzaamheidsinitiatieven.

Glasvezel

Glasvezel in het buitengebied moet de digitale infrastructuur verbeteren, hoofd- en polderwegen vragen om verbetering voor agrarisch transport, de zoetwatervoorziening via zowel Haringvliet als Volkerak-Zoommeer moet gewaarborgd blijven.

Verder pleit het AOP voor een agrarisch kenniscentrum op het eiland en regelgeving die de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw faciliteert.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer