Handel+in+stikstof+helpt+veehouders
Nieuws
© Koos van der Spek

Handel in stikstof helpt veehouders

Op sociale media circuleren positieve reacties op een verhandelbaar stikstofquotum, zoals POV-voorzitter Linda Janssen opperde. Verkoop van rechten maakt saneren voor stoppers eerder haalbaar of drukt de kosten van emissiereductie bij blijvers.

Door het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State staat nieuw beleid om de stikstofuitstoot te beperken hoog op de politieke agenda.

Nieuw beleid kan ertoe leiden dat bedrijven een ammoniak- of stikstofquotum krijgen voor hun activiteiten. Verhandelbaar, zodat de totale uitstoot in Nederland niet groeit. 'Of zo'n quotum verhandelbaar wordt tussen verschillende sectoren, is nog de vraag. Die kans is er wel. Alleen al om uit de impasse te komen', stelt Chris van der Heijden van Van Dun Advies. 'De Raad van State heeft geoordeeld dat extern salderen weer is toegestaan, nu de ontwikkelruimte via het PAS er niet meer is.'

Voor varkenshouders die per 2020 stoppen, kan een verkoop van eventuele ammoniakrechten voor een warme sanering zorgen. Naast stoppers moet het volgens Linda Janssen ook voor blijvers mogelijk zijn om eventueel een deel van hun stikstofquotum te verhandelen. 'Wat vrijkomt als zij de ammoniakemissie op hun bedrijf terugdringen, leveren ze nu in. Varkenshouders moeten dat kunnen verkopen, om de kosten van de emissiemaatregelen te compenseren.'

Peildatum

Basis voor een quotum kan de ammoniakuitstoot zijn die het bedrijf heeft in de actuele vergunning van de Wet natuurbescherming. 'Een bedrijf zonder zo'n vergunning, zal terugkijken naar de vorige peildatum, in de regel december 2004', stelt Van der Heijden. 'Dat zal ook gelden voor alle bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan.'

Hoeveel quotum bedrijven die stoppen hebben, is volgens Van der Heijden niet helder. 'In ieder geval de hoeveelheid ammoniak die ze hebben ten tijde van het meedraaien in de stoppersregeling. Maar er valt ook wat voor te zeggen om de oorspronkelijke productie te nemen.'

Omdat het oplossen van de stikstofproblematiek een urgent probleem is, roept de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) haar leden op deel te nemen aan een speciale werkgroep. Doel hiervan is volgens POV-woordvoerder Geesje Rotgers om alle opties voor verhandelbaarheid van emissierechten te onderzoeken. 'Er ligt geen plan. De werkgroep kan in alle vrijheid met voorstellen komen. Wel moeten die op korte termijn gereed zijn, voordat de politiek besluiten heeft genomen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer