Melkveehouderij+nu+ook+onder+stikstofplafond
Nieuws
© Dirk Hol

Melkveehouderij nu ook onder stikstofplafond

De melkveehouderij zat in het tweede kwartaal van 2019 onder het sectorale stikstofplafond. Vorig jaar was dat nog niet het geval. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten baseert zich hierbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel in het tweede kwartaal van 2019 ruim onder het productieplafond is gebleven. Het gaat om een momentopname voor de stikstof- en fosfaatexcretie, gebaseerd op de omvang van de rundveeveestapel op 1 juli 2019.

Onder stikstofplafond

Deze momentopname van het tweede kwartaal 2019 schetst een vergelijkbaar beeld als de vorige kwartaalrapportage, namelijk een fosfaatexcretie die voor alle sectoren duidelijk onder het productieplafond zit.

Nieuw ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is dat de melkveehouderij zich nu ook onder het sectorale stikstofplafond bevindt. Voor de overige sectoren was dit bij de vorige kwartaalrapportage ook al het geval.

Positief

De minister benadrukt in haar brief wel dat het om een momentopname gaat, waarbij verschillende data, zoals die over de fosfor- en stikstofgehaltes in het ruwvoer in 2019, nog niet zijn verwerkt omdat deze nog niet bekend zijn. 'Hoewel dit dus nog kan veranderen, is het beeld dat uit deze kwartaalrapportage naar voren komt positief', schrijft Schouten.

De derde kwartaalrapportage over 2019 wordt half november verwacht. De vierde kwartaalrapportage, die in februari 2020 verschijnt, zal ook een eerste prognose voor de definitieve excretie over heel 2019 bevatten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer