Bovengrens fosfaatproductie hoger

Niet 10.624 kilo, maar 14.874 kilo melk wordt waarschijnlijk per 2020 de bovengrens van de stikstof- en fosfaatexcretie. Dat maakt voor een aantal ondernemers veel melken minder interessant.

Bovengrens+fosfaatproductie+hoger
© Persbureau Noordoost

Het ministerie van LNV heeft een ontwerpregeling om de excretieforfaits te actualiseren op internetconsultatie.nl ter inzage gelegd. De excretieforfaits worden gebruikt in het kader van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op basis van deze cijfers wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of een veehouder voldoende mest heeft afgevoerd en of er op het bedrijf voldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is. De excretieforfaits worden ook gebruikt voor het toewijzen van bijvoorbeeld de fosfaatrechten.

De forfaits worden regelmatig tegen het licht gehouden. Deze zijn onder meer afhankelijk van het houderijsysteem en de voersamenstelling. Bij de huidige aanpassing is gewerkt met gegevens op basis van de jaren 2015, 2016 en 2017.

Meer vee binnen dezelfde fosfaatrechten

Bij het melkvee ligt de fosfaatproductie iets lager dan volgens de huidige normen. Dit is gunstig, omdat hierdoor meer vee mag worden gehouden binnen dezelfde fosfaatrechten. Bij een gemiddelde productie van 9.000 kilo en een ureumgetal van 30 hoort nu 43,5 kilo fosfaatexcretie en 136,5 kilo stikstofexcretie. Straks is dit 43,1 kilo fosfaat met 132 kilo stikstof. Bij deze productie mag een ondernemer met 106 koeien er een extra houden.

Voor jongvee jonger dan 1 jaar geldt nu een fosfaatexcretie van 9,6 kilo. Die is straks 9,1 kilo. Voor jongvee ouder dan 1 jaar daalt die excretie van 21,9 naar 21,3 kilo.

Grenzen verlegd

Ook zijn de tabellen aangepast. De boven- en ondergrens schuiven op. Nu is het zo dat een een melkveebedrijf per koe via drijfmest 49,3 kilo fosfaat produceert, als de dieren gemiddeld 10.624 kilo melk geven. Zelfs wanneer een topbedrijf gemiddeld 13.000 kilo melk produceert, is die 49,3 kilo fosfaat als norm te gebruiken. In de nieuwe berekening loopt de melkproductie door tot 14.874 kilo. Bij deze grens is de fosfaatexcretie voor een koe, als de mest wordt opgeslagen als drijfmest, 60,5 kilo.

Ook aan de onderkant is er een aanpassing doorgevoerd. Lag de ondergrens nog op 5.624 kilo melk, inmiddels komt die op 2.625 kilo melk, waarbij 24,3 kilo fosfaat hoort. Daarmee zijn voor bijvoorbeeld zeldzame melkveerassen, die minder produceren, ook minder fosfaatrechten nodig dan nu. Een bedrijfsproductie van 10.800 kilo melk komt neer op bijna het dubbele aan fosfaatrechten dan die van 2.625 kilo melk.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer