LTO+keurt+nieuwe+excretieforfaits+af
Nieuws
© Han Reindsen

LTO keurt nieuwe excretieforfaits af

LTO keurt de nieuwe excretieforfaits af die onlangs door Commissie Deskundigen Meststoffenwet zijn voorgelegd en die per 2020 zouden ingaan. Ook noemt LTO de korte termijn voor de internetconsultatie ongelukkig.

Deze internetconsultatie over de actualisering van de excretieforfaits is op 17 juli gestart en stopt op 14 augustus. Deze periode is niet alleen kort, maar valt ook deels in een vakantieperiode. Inhoudelijk baalt LTO er van dat niet alle door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet gehanteerde rekenregels openbaar zijn gemaakt. Dat maakt het lastig om een discussie te voeren over de uitkomsten.


Ook vindt LTO vakgroep Melkveehouderij de nieuwe code 103, voor jongvee ouder dan twee jaar, niet goed. Hierdoor worden bedrijven, die hun runderen op wat hogere leeftijd voor het eerst laten afkalven, benadeeld. Ook is LTO minder enthousiast over de plannen om koeien die hebben afgekalfd, ook een jaar melkkoe te laten zijn. Hierdoor wordt het oninteressant om deze koeien om te zetten naar vetweiders, wanneer ze worden afgemest.

Vraagtekens

Verder zet LTO vraagtekens bij het feit dat de excretiecijfers in tabel 6 worden doorgetrokken. Bedrijven met een hoge productie van bijvoorbeeld 12.000 kilo melk hebben een beperkt aantal fosfaatrechten gekregen. Die groep heeft nu voor diezelfde productie meer rechten nodig.

Daarbij zou de voorgestelde formule wellicht beter passen voor het bepalen van de excretie in plaats van de huidige staffel. Dat wil LTO nader onderzoeken. Ook ten aanzien van zelfzuivelaars gaat de vakgroep inhoudelijke opmerkingen plaatsen in haar reactie.

Verdubbeling excretieforfaits

LTO vakgroep Vleesveehouderij kijkt vooral kritisch naar de actualisatie van code 122, aangezien hier de excretie en excretieforfaits voor zowel drijfmest als vaste mest op zijn minst worden verdubbeld. De vakgroep roept leden op om doorberekeningen en gevolgen op bedrijfsniveau te delen met de vakgroep, zodat deze inzichten kunnen worden gebruikt in de reactie richting het ministerie van LNV.

De vakgroep Melkgeitenhouderij pleit er voor om de fosfaatnorm ongewijzigd te laten (4,3 kilo) en de stikstofnorm te baseren op de gemeten N/P2O5 verhouding in de mest (8 kilo). Verder geeft zij aan er voor te pleiten om de excretie in tonnen mest ongewijzigd te laten (0,76 ton in zeven maanden).

Juistheid cijfers onder de loep

LTO vakgroep Kalverhouderij plaatst onder meer inhoudelijke opmerkingen bij de argumentatie dat de excretie van jongrosé hoger is dan van oudrosé. Blankvleesbedrijven vrezen dat met het gebruik van de voorgestelde excretieforfaits de cijfers op papier verder van de praktijk af komen te staan en dat het lastig wordt om deze bedrijven rond te rekenen.

Daarnaast wordt momenteel met een aantal ketenpartijen gekeken naar de juistheid van de gebruikte cijfers in de berekeningen. Ook vanuit de LTO vakgroepen Pluimveehouderij, Schapenhouderij, Konijnenhouderij, Paardenhouderij en Edelpelsdierhouderij wordt met ondersteuning van de betrokken sectorspecialisten gekeken naar de geactualiseerde excretieforfaits.

Evaluatie

Voor evaluatie en reactie vanuit de varkenshouderij trekt LTO Nederland gezamenlijk op met de POV. Voor de reactie vanuit de biologische land- en tuinbouw is er contact met het Biohuis, de vereniging van biologische boeren. Het Biohuis verzamelt de reacties uit de dierlijke biologische sectoren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  2° / 1°
  50 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer