'Voorsprong Nederlandse varkenssector behouden'

'Het is in het belang van ons allemaal om de positie van de Nederlandse varkenshouderij zo sterk mogelijk te houden', zegt voorzitter Dick Kroot van Partnership Innovators Varkenshouderij en Varkensvleesketen (PIVV). Hij reageert hiermee op de enquête die Nieuwe Oogst onlangs hield over de transitie in de varkenshouderij.

Wil de sterke positie van de sector behouden blijven, dan is behoud van de voorsprong die de Nederlandse varkenshouderij heeft volgens Kroot van het grootste belang. Hij geeft dat een goede kans van slagen, door de structuur die er nu in de sector is neergezet met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) als spin in het web. 'We zijn elkaar op alle fronten aan het opzoeken en dat is belangrijk.'

• Bekijk de reacties van het Nieuwe Oogst Opiniepanel: Minder varkensboeren, blijver investeert volop


De ontwikkeling van stoppende varkenshouders is niet nieuw, geeft Kroot aan. 'Daar staat een grote groep tegenover die wel doorontwikkelt.' Bedrijfsleven en de primaire sector vinden elkaar volgens hem nog steeds. Hij staat op het standpunt dat vernieuwingen die bijdragen aan de acceptatie van de varkenssector meer prioriteit verdienen.

Kroot noemt sociale acceptatie voor de Nederlandse varkenshouderij een 'license to produce'. 'Andere sectoren in ons land hebben daar minder mee te dealen. Wij moeten daar versneld invulling aan geven.'

Globalisering

Los van de ontwikkelingen in de varkenshouderij, zoeken steeds meer bedrijven samenwerking met elkaar of met partners in het buitenland. 'Niet kiezen, is verliezen. Het is een autonome ontwikkeling. Dat groeit er zo in', stelt Kroot.

Het dalende aantal varkensbedrijven en varkens zal voor het ene bedrijf meer consequenties hebben dan voor het andere. 'Voer breng je niet zo gemakkelijk de hele wereld over', merkt de PIVV-voorzitter op. De focus van bedrijven die internationaal werken ligt met name op landen waar de bevolking het hardst groeit: China (Azië), Afrika en Zuid-Amerika.

De achterban van het PIVV omvat een grote groep erfbetreders die uiteenloopt van advies en fokkerij tot stalinrichting, diervoeders en vleesverwerking. Doel van het PIVV is ervoor zorgen dat de Nederlandse varkenshouderij en varkensvleesketen een leidende positie houden in Europa en daarbuiten, door het stimuleren van innovatie in de keten.

Weer

 • Maandag
  6° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer