Site+Friese+veenweide+gelanceerd
Nieuws
© Tienke Wouda

Site Friese veenweide gelanceerd

Provincie Friesland heeft een website over de Friese veenweide gelanceerd. Hierop staat onder meer informatie over onderzoeken naar maisteelt, boeren meten water en valuta voor veen.

Het Friese veenweidegebied bestaat grotendeels uit grasland voor de (melk)veehouderij. In het verleden is het veen ontwaterd om landbouw mogelijk te maken. De drooggelegde veengronden oxideren. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem.

Er is daardoor meer CO2-uitstoot en de lagere grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan houten paalfunderingen van woningen. Door het veen natter te houden, is er minder oxidatie. Maar een hoger waterpeil zorgt ook voor nattere landbouwgrond.

Veenweidevisie

Om het unieke karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, werkt een aantal organisaties samen om de bodemdaling te beperken. Het gaat om provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, landbouworganisaties, de Friese Milieu Federatie, belangenorganisaties en inwoners van het gebied.

De Veenweidevisie is in 2015 vastgesteld door provincie Fryslân. Hoe de ambities uit de Veenweidevisie worden uitgevoerd, is beschreven in het Uitvoeringsprogramma. Op initiatief van de provincie en Wetterskip Fryslân is in 2015 de Veenweidevisie opgesteld. Die schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied.

• Klik voor complete Veenweidevisie op onderstaande pdf

Downloads
veenweidevisie

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  6° / 5°
  90 %
 • Woensdag
  7° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  30 %
Meer weer